ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ…


Του ΠΑΠΠΑ Γιώργου*,


Σχεδόν παντού πλέον, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, η κατοχή τίτλου σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κλπ.) αναγνωρίζεται ή έστω αξιοποιείται. Οι ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων προσφέρουν ειδίκευση στις διάφορες λειτουργίες των οργανισμών και των εταιριών. Έτσι, δίνεται ένα κίνητρο στο προσωπικό να αναπτύξει και να βελτιώσει τις ικανότητές του, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητές του.
Δυστυχώς, όμως, δεν παρατηρείται το ίδιο στην Ελληνική Αστυνομία του 2018, μία «σύγχρονη» αστυνομία της Ευρώπης. Δεν γίνεται καν προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πτυχιούχων αστυνομικών, ανεξαρτήτως βαθμού. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν με επιτυχία σπουδές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, γεμίζοντας με υπερηφάνεια τους οικείους τους και τιμώντας, παράλληλα, τον οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας έχοντας γκρεμίσει ταμπού παλαιότερων εποχών (κάτι που βοήθησε και η εισαγωγή των Αστυνομικών Σχολών στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων). Η εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει σε διάφορους τομείς (κοινωνιολογία, ψυχολογία, πληροφορική, οικονομικά, μηχανολογικά κλπ.) ελάχιστα αναγνωρίζεται και σχεδόν ποτέ δεν αξιοποιείται.
Η χρησιμοποίηση (μίσθωση) ιδιωτών και ιδιωτικών εταιριών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών και υπηρεσιών, εκτός του ότι είναι χρονοβόρα ως προς την έγκριση και υλοποίησή τους, είναι και πολυδάπανη, χωρίς, πολλές φορές, το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναλογιζόμενοι το κόστος σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ανάγκες και υπηρεσίες που θα μπορούσαν κάλλιστα να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, που φυσικά διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις. Άραγε θα καλύπτονταν οι ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε ψυχολόγους, νομικούς, κοινωνιολόγους- εγκληματολόγους, μηχανολόγους- μηχανικούς, οικονομολόγους, ειδικούς σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες κλπ., αν γινόταν πλήρης και ορθή αξιοποίηση των αστυνομικών που κατέχουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, ανεξαρτήτως βαθμού;
Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δεκάδες σεμινάρια της αστυνομίας, που υποτίθεται ότι σκοπός τους είναι η εξειδίκευση και κατάλληλη αξιοποίηση του προσωπικού. Συνήθως αυτές οι πιστοποιήσεις παραμένουν σκονισμένες στους ατομικούς φακέλους των αστυνομικών, χωρίς κανένας να μπει στον κόπο τουλάχιστον να τις κοιτάξει. Σε μία σωστή επιχείρηση και έναν υγιή οργανισμό είναι αναγκαίο να γνωρίζεις και να αξιοποιείς τις ικανότητες και τις γνώσεις του προσωπικού. Τοποθετώντας στις κατάλληλες θέσεις τους αντίστοιχους υπαλλήλους μπορείς να αξιοποιήσεις το σύνολο των δυνατοτήτων τους.
Γίνεται σαφές, επομένως, ότι χρειάζονται αλλαγές στην διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αφήνοντας πίσω παθογένειες του παρελθόντος, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί η Ελληνική Αστυνομία ένας υγιής οργανισμός. Μόνο μία Αστυνομία, όπου γίνεται ορθολογική και ουσιώδης διαχείριση του προσωπικού της, μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και να προστατεύσει τους πολίτες της, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της εποχής. Εάν φυσικά θέλουμε να μιλάμε για μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή Αστυνομία… 

ΠΑΠΠΑΣ Γιώργος*, 
Μέλος της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών (Δ.Ε.Κ.Α.)