Πρόταση για τους Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ., του ΤΣΙΓΚΑ Ανδρέα

Posted by DEKA on Τετάρτη, Μαρτίου 28, 2018


Του ΤΣΙΓΚΑ Ανδρέα*,

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Αρχιφύλακες ΜΑΥ,
Ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ με την ομάδα της ΔΕΚΑ, θα ήθελα να αναφερθώ στην κατηγορία των συναδέλφων που αδικείτε περισσότερο, που δεν είναι άλλη απ’ αυτή των Αρχιφυλάκων ΜΑΥ, οι «Φτωχοί συγγενείς του κλάδου», οι αποδεδειγμένα καταξιωμένοι στην συνείδηση του κόσμου αλλά και του κλάδου, τα «παιδιά για όλες τις δουλειές» , που «δεν κάνουν τίποτα» και τα κάνουν όλα χρόνια τώρα ...

Είναι γεγονός ότι πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία της απαξίωση της οικονομικής και βαθμολογικής εξέλιξης των ανθρώπων που είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους από διάφορα πόστα, όπως στις μηχανές, στα γήπεδα, στα δικαστήρια, στις παρελάσεις, στις πορείες, στα χρέη δημόσιων κατήγορων, στα περιπολικά, ως γραμματείς, ως σκοποί, ως τροχονόμοι, φωτογράφοι και δακτυλοσκόποι, στη διέθυνση εγκληματολογικών ερευνών. 

Πρόκειται για την κατηγορία συναδέλφων, που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο στο χάσμα της παλαιάς Αστυνομίας με τα παιδιά της τεχνολογίας, που γρήγορα προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα.
Οι Αρχιφύλακες ΜΑΥ, με την μεγαλύτερη ακαδημαϊκή μόρφωση, αυτή «του πεζοδρομίου». 

Για τους ανωτέρω λόγους και με σκοπό την άρση της αδικίας στον κλάδο μας προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 126 του Ν. 4472/2017 ως ακολούθως :
Α) Κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, περίπτωση Η «...και από 29 και άνω στο 10 ο κλιμάκιο.
Β) Προσθήκη στο τέλος της ίδια παραγράφου «...μέχρι 31 έτη στο 10 ο κλιμάκιο, με 33 έτη στο 9 ο κλιμάκιο, μέχρι 35 έτη στο 8 ο κλιμάκιο και από 35 και άνω στο 7 ο κλιμάκιο.
Την αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠΟΠ, δηλαδή στα 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας να φέρουν τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 
 
Ζητώ από την ηγεσία του Υπουργείου μας, να εξετάσει το θέμα που έχει προκύψει με τους Αρχιφύλακες ΜΑΥ και να κάνει δεκτή την πρότασή μου, αναγνωρίζοντας το έργο μας. 

ΤΣΙΓΚΑΣ Ανδρέας*,
Αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών(Δ.Ε.Κ.Α.)