134 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία (Ολόκληρη η προκήρυξη)
Με προσλήψεις 134 τακτικών και, σχεδόν, διπλάσιο αριθμό αναπληρωτών καθηγητών, προχωρά η Αστυνομική Ακαδημία.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, είτε εν ενεργεία, είτε εν συντάξει αστυνομικοί και άλλοι ειδικευμένοι υπάλληλοι.