Ενημέρωση για την άδεια ασθένειας τέκνου Αστυνομικού προσωπικού


Αγαπητοί συνάδελφοι, έπειτα απο ερωτήματα σας που δεχθήκαμε μέσω της ιστοσελίδας μας www.dekapolice.gr περί χορήγησης αδειών ασθενείας τέκνων, σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4440/2016 προβλέπεται η χορήγηση άδειας ασθενείας με αποδοχές έως 4 εργάσιμες μέρες κάθε έτος, ύστερα βέβαια από τη προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους με τέκνα σε περίπτωση ασθενείας των τέκνων τους, ενώ στους τρίτεκνους και πολύτεκνους η άδεια ανέρχεται σε 5 εργάσιμες μέρες και στις μονογονεικές οικογένειες στις 6 μέρες σε κάθε ημερολογιακό έτος.