Χορήγηση Tablet στους σπουδαστές των Αστυνομικών Σχολών και ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Posted by DEKA on Πέμπτη, Νοεμβρίου 03, 2016

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών (Α.ΚΙ.Δ.Α.)

 Με δεδομένο ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσει κανείς για το σημαντικό έργο των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας με στόχο την επιστημονική μόρφωση και την επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των νεοεισερχομένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα μελλοντικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη και οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζουμε την απόφαση της Αστυνομικής Ακαδημίας να διαθέσει στους σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών έναν σημαντικό αριθμό ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet, απόφαση η οποία κινείται στο πλαίσιο των προτάσεων της Α.ΚΙ.Δ.Α. για την ποιοτική αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η Χώρα μας δεν πρέπει να σταθεί τροχοπέδη στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης αλλά αντίθετα πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση ρηξικέλευθων ιδεών με στόχο την επίτευξη μείωσης δαπανών χωρίς να θίγεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικό κίνητρο για τους σπουδαστές των Σχολών θα αποτελούσε η χορήγηση ενός ατομικού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο τέλος της φοίτησης στην εκάστοτε Σχολή εφόσον επιστρέφουν τα έντυπα εκπαιδευτικά συγγράμματα σε κατάσταση τέτοια ώστε να δύναται να διατεθούν σε επόμενες εκπαιδευτικές σειρές. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα μειωθεί η δαπάνη για πλήθος συγγραμμάτων και αφετέρου τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θα εξοπλιστούν με ένα απαραίτητο εργαλείο για την περαιτέρω άσκηση των καθηκόντων τους προς όφελος των πολιτών.

 Τέλος, θεωρούμε πως η πραγματοποίηση ημερίδας ή ακόμα και διημερίδας στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση των στελεχών του Σώματος με τη συμμετοχή της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής προτάσεων και ιδεών και κατ’ επέκταση θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Η Γραμματεία της Α.ΚΙ.Δ.Α.