Δυνατότητα διαγραφής από το Τ.Π.Δ.Υ.

Posted by DEKA on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 08, 2016


Ανακοίνωση της Ε.ΑΣ.Υ.Δυτικής Αττικής


Μετά από πολλά ερωτήματα μελών μας, τα οποία αφορούν τη δυνατότητα διαγραφής τους από Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.),
το προεδρείο της Ένωσής μας, αφουγκραζόμενο και ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες των συναδέλφων μας, επικοινώνησε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και σας γνωρίζει τα παρακάτω:
 1. Οι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Χ.), όταν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι (κατάταξη έως την 31-12-1992) δεν ασφαλίζονται στο Τ.Π.Δ.Υ., ενώ όταν είναι νέοι ασφαλισμένοι (κατάταξη από την 01-01-1993), η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. είναι προαιρετική
, αλλά όταν επιλέξουν την ασφάλισή τους στο εν λόγω Ταμείο, δε δύναται να την ανακαλέσουν.
 • Οι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων (Α.Π.), είτε αυτοί είναι παλαιοί ασφαλισμένοι είτε νέοι, η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. είναι υποχρεωτική και συνεπώς δε δύναται να ανακληθεί.
 • Στην περίπτωση των συναδέλφων ασφαλισμένων στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Χ.), υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που αφορά τη βούλησή τους στην προαιρετική ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. και συγκεκριμένα στις σειρές από το έτος 1999 έως το 2006. Ειδικότερα, οι συνάδελφοι των προαναφερόμενων σειρών δε έχουν εκφράσει εγγράφως τη βούλησή τους στο να ασφαλιστούν στο Τ.Π.Δ.Υ. αλλά η διοίκηση, υποχρεωτικά και χωρίς τη θέλησή τους
 • , ασφάλισε αυτούς στο εν λόγω Ταμείο. Σήμερα, κάποιοι εξ αυτών των συναδέλφων, καταθέτουν στο Τ.Π.Δ.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαγραφή τους και εν συνεχεία το αίτημα εξετάζεται από αυτό. Σε θετική περίπτωση, διακόπτεται, με σχετική πράξη, η ασφάλιση στο προαναφερόμενο Ταμείο και τους επιστρέφονται κρατήσεις που αφορούν, τόσο την τελευταία πενταετία ασφάλισης στο Ταμείο όσο και το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης και μετά.  

  Ύστερα από τα παραπάνω, συνιστούμε σε όλους τους συναδέλφους (νέους), ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Χ.), είτε ανήκουν στις σειρές από το έτος 1999 έως το 2006 είτε όχι, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να συνεκτιμήσουν τα συν και τα πλην από την ασφάλισή τους στο Τ.Π.Δ.Υ. και να λάβουν επίσημη – έγγραφη απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου, αν όντως δεν έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για την ασφάλιση στο εν λόγω Ταμείο και εν συνεχεία να πράξουν αναλόγως.

  Η Ένωσή μας παρακολουθεί στενά το παραπάνω θέμα και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.

                                                                                                                          Για το Δ.Σ.
                   - Ο -                                                                                                        - Ο -
               Πρόεδρος                                                                                         Γεν. Γραμματέας
  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος                                                                              ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος