Δείτε τη Διαταγή του Αρχηγείου για τη διαγραφή απο το Τ.Π.Δ.Υ. και τι έγγραφα χρειάζονται

Posted by DEKA on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Όσοι από το Αστυνομικό Προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, προσελήφθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 1-1-1993 και εφόσον έχουν ασφαλισθεί προαιρετικά στο Τ.Π.Δ.Υ. χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διαγραφής προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Δ.Υ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Στο αίτημα θα επισυνάπτεται η βεβαίωση αποδοχών, η οποία θα εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο ενδιαφερόμενος
Το Ταμείο στη συνέχεια θα ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων διαγραφής ενός εκάστου αιτούντα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση μας και θα προβαίνει στις οίκοθεν ενέργειες. 


Κατεβάστε την αίτηση για εκτύπωση ΕΔΩ