Τις Ειδικές Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Κ.Α.

Posted by DEKA on Παρασκευή, Μαρτίου 17, 2017

 Την 16/03/2017 αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Κ.Α. και Α.ΚΙ.Δ.Α. αποτελούμενη απο τους ΚAΣΙΜΑΤΗ Δημήτριο, αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., ΣΩΚΛΑ Χρήστο, αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. , και ΚΟΚΚΑΛΗ Χρήστο, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής και αντιπρόσωπο στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α., πραγματοποίησε επίσκεψη στην Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) , που εδρεύει στο πρώην Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, στο Μαρκόπουλο Αττικής και συναντήθηκε με το προσωπικό και τη Διοίκηση .
 
 Αναφορικά με το θέμα της εκτέλεσης υπηρεσίας, μας ενημέρωσαν οτι οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται κανονικά και δεν υπάρχει γενικώς κανένα πρόβλημα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας. Διάφορα λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζονται χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο όμως αποτελεί και το μεγάλο παράπονο τους. Η έγκριση κονδυλίων για λειτουργικά κυρίως ζητήματα της διεύθυνσης ειδικών δυνάμεων είναι απολύτως απαραίτητη.

 Προτάθηκε , επίσης, η διαχείριση των χώρων του Σκοπευτηρίου να γίνεται ενιαία απο τον διευθυντή της Δ.Ε.Α.Δ., με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη διαχείριση τους, που θα έχει θετικό αντίκτυπο στις κάθε είδους εκπαιδεύσεις που λαμβάνουν χώρα στην εν λόγω εγκατάσταση.

 Εν κατακλείδι, η Δ.Ε.Α.Δ. είναι μια ειδική υπηρεσία με ιδιαίτερο ρόλο, και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα απο την πολιτική και φυσική ηγεσία. 


Η γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α. και Α.ΚΙ.Δ.Α.