Ανοιχτή επιστολή της Δ.Ε.Κ.Α. για την επικρατούσα κατάσταση των Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας

Posted by DEKA on Πέμπτη, Απριλίου 27, 2017

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ 

 Μία εκ των βασικών θεμελιωδών αρχών της παράταξής μας, βασίζεται στην παραδοχή ότι το Αστυνομικό Τμήμα αποτελεί το “κύτταρο” της Ελληνικής Αστυνομίας. Και η παραδοχή αυτή μόνο αυθαίρετη δεν είναι για μία σειρά από λόγους. Το Τμήμα έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση κάθε πολίτη, ως ο βασικός φορέας τοπικής αστυνόμευσης και εκεί προστρέχει για όλα, σχεδόν, τα ζητήματα που τον αφορούν . Όχι μόνο αστυνομικής φύσεως, αλλά και γενικότερα κοινωνικά θέματα.

 Η ΔΕΚΑ, το τελευταίο τρίμηνο επισκέφθηκε την πλειονότητα των Τμημάτων της Δ/νσης Αθηνών και όλα τα κεντρικά Τμήματα, με τομείς ευθύνης που καλύπτουν σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού του λεκανοπεδίου, καθώς και την τουριστική κίνηση και τους διερχόμενους από το κέντρο της πόλης. Όπως περιγράφεται αναλυτικά στα δελτία τύπου που επισυνάπτονται, και συνοψίζουμε στο παρόν έγγραφο, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
- Αδυναμία ενασχόλησης με ζητήματα τοπικής αστυνόμευσης.
- Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, και μέσων και εξάντληση της υπάρχουσας δύναμης με υπερεντατικοποίηση της εργασίας και κατά κανόνα στέρηση βασικών για κάθε εργαζόμενο δικαιωμάτων (ημερήσιες αναπαύσεις, προγραμματισμός υπηρεσίας), που φυσικά έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Την έλλειψη διοίκησης ,με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, καθώς οι διοικητές δεν έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, όντας επιφορτισμένοι ως επί το πλείστον με αλλότρια , καθώς διατίθενται για λήψη μέτρων εκτός της περιοχής τους.
Σημειωτέον ότι αυτά τα τμήματα ελάχιστα φαίνεται να μπορούν να ωφεληθούν από την παρούσα αναρδιάρθρωση.
 Αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας θέλει να είναι πιστή στις διακηρύξεις της για κάλυψη πρωτίστως των λαϊκών αναγκών, σε ότι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, και η φυσική ηγεσία να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος είναι απαραίτητο να δώσουν το έναυσμα, και μάλιστα άμεσα, για μια ουσιαστική αναδιοργάνωση των υπαρχουσών δομών σε κεντρικό επίπεδο, με αναδιανομή του προσωπικού καθώς διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες που φέρεται να έχουν πλεονάζουσα ή επαρκέστατη δύναμη. Κύριο ζητούμενο της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης αυτής δεν μπορεί παρά να είναι η ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματος της κοινωνίας και των πολιτών για πρόληψη, συνεχή παρουσία και άμεση επίλυση ζητημάτων από την εγγύτερη σ΄ αυτούς δομή, όπως το Α.Τ. της περιοχής τους.
 Μέχρι στιγμής η εντύπωση που σχηματίζεται σε πολίτες και συναδέλφους είναι ότι η απαξίωση των δομών αυτών συνεχίζεται, αφήνοντας χωρίς αντίκρυσμα διακηρύξεις, για μια Αστυνομία που υπηρετεί κατά κύριο λόγο τις λαϊκές ανάγκες.


Η Γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α.