Πώς κατανέμονται οι θέσεις των Νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων στις Διευθύνσεις της Αττικής

Posted by DEKA on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 15, 2017

Να δηλώσουν τη διεύθυνση που επιθυμούν εντός της Γ.Α.Δ.Αττικής κλήθηκαν οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες, με αιτήσεις που συμπληρώθηκαν μέσω POL.

Οι διαθέσιμες θέσεις παρουσιάζονται παρακάτω και η τοποθέτηση θα γίνει με βάση τη σειρά εξόδου:

-Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών 202 θέσεις
-Δ/νση Αστυνομίας Πειραιώς 55 θέσεις
-Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής 60 θέσεις
-Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής 55 θέσεις
-Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 130 θέσεις