Οδηγίες για τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά

Posted by DEKA on Δευτέρα, Δεκεμβρίου 11, 2017Οδηγίες απο την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης
  Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα πρέπει να υποβάλουμε τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα για τα έτη 2012,2013 και 2014.

Οι παραπάνω τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν  για κάθε έτος ξεχωριστά και σε δύο αντίτυπα, να είναι χειρόγραφες και όχι μέσω TAXISnet (διαδικτυακά), να κατατεθούν από τον κάθε υπόχρεο αυτοπροσώπως ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό στην αρμόδια ΔΟΥ όπου ανήκει. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει θα είναι μόνο αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσης, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μόνο την βεβαίωση αποδοχών του έτους 2016.

Τα έντυπα για τις δηλώσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  και συγκεκριμένα από την παρακάτω διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entip...
ή από το POL από την εφαρμογή που βλέπουμε τη μισθοδοσία μας.
Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν οι δηλώσεις είναι ο παρακάτω:
Στον κωδικό 301 αναγράφουμε το καθαρό ποσό που εισπράξαμε.
Στον κωδικό 313 αναγράφουμε το φόρο που αναλογεί.
Στον κωδικό 315 αναγράφουμε το φόρο που παρακρατήθηκε.
Στους παραπάνω κωδικούς αναγράφουμε τα ποσά όπως αυτά εμφανίζονται στη βεβαίωση αποδοχών του έτους 2015.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ