Ενημέρωση για ττην έκδοση των Κ.Υ.Α. που αφορούν τα επιδόματα (Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων)

Posted by DEKA on Παρασκευή, Δεκεμβρίου 15, 2017

Η Δ.Ε.Κ.Α. έγκυρα και έγκαιρα, ενημερώνει τους συναδέλφους μας για το φλέγον και πολυσυζητημένο ζήτημα της έκδοσης των Κ.Υ.Α., οι οποίες αφορούν τα επιδόματα που καταβάλλονται στο αστυνομικό προσωπικό.

Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η έκδοση των Κ.Υ.Α., καθώς είναι προς έγκριση στο Γ.Λ.Κ. και αναμένεται μόνο η υπογραφή του συναρμόδιου Αναπλ. Υπουργού κ. Χουλιαράκη. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι λόγω του μικρού διαστήματος που απομένει για την οριζόμενη από το Νόμο προθεσμία έκδοσης αυτών και για την πρόληψη παντός ενδεχομένου προβλήματος, κατατέθηκε την 14/12/2017 τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρατείνονται μέχρι την 30 Μαρτίου 2018, οι αποκλειστικές προθεσμίες διάρκειας ενός (1) έτους, που προβλέπονται στις παρ. ΣΤ Ι του άρθρου 127 του ν.4472/2017 και λήγουν την 31/12/2017. 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της ανωτέρω τροπολογίας, παρατείνονται οι αποκλειστικές προθεσμίες για την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων καθορισμού του ύψους, των όρων και των προϋποθέσεων καταβολής : 

α) των επιδομάτων αναπηρίας και κινδύνου των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας 

β) της αποζημίωσης του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Παρατίθεται η τροπολογία που αφορά το εν λόγω ζήτημα. 


Η Γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α.