Ενημέρωση για την άδεια ασθένειας τέκνου Αστυνομικού προσωπικού

Posted by DEKA on Παρασκευή, Μαρτίου 23, 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, έπειτα απο ερωτήματα σας που δεχθήκαμε μέσω της ιστοσελίδας μας www.dekapolice.gr περί χορήγησης αδειών ασθενείας τέκνων, σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4440/2016 προβλέπεται η χορήγηση άδειας ασθενείας με αποδοχές έως 4 εργάσιμες μέρες κάθε έτος, ύστερα βέβαια από τη προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους με τέκνα σε περίπτωση ασθενείας των τέκνων τους, ενώ στους τρίτεκνους και πολύτεκνους η άδεια ανέρχεται σε 5 εργάσιμες μέρες και στις μονογονεικές οικογένειες στις 6 μέρες σε κάθε ημερολογιακό έτος. 

Παρ’ όλα αυτά και ύστερα και από τη τελευταία τροποποίηση με το άρθρο 24 του Π.Δ. 75/2016 σχετικά με τις νέες άδειες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας. 

Το σύνολο του προσωπικού της Αστυνομίας εργάζεται , όπως είναι γνωστό , κάτω από συνθήκες ωραρίου που δεν μπορούν να καταστήσουν εύκολη τη διευθέτηση εκτάκτων προσωπικών ζητημάτων στην καθημερινότητα του , όπως είναι εκτός των άλλων και η ασθένεια του τέκνου του με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην αντιμετώπιση τέτοιων παγίων αναγκών στις οικογένειες των εργαζόμενων Αστυνομικών. 

Κατόπιν τούτου, ως ΔΕΚΑ θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες  απαιτώντας την καθιέρωση άδειας ασθένειας τέκνου στο σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ακριβώς όπως ορίζεται και προβλέπεται και για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους της χώρας ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των οικογενειών των Αστυνομικών που συμβαδίζουν με αυτές των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΝΤΕΡΗΣ Ιωάννης
Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών (Δ.Ε.Κ.Α.)