Πότε θα συνεδριάσει το Συμβούλιο μεταθέσεων για επαρχία

Posted by DEKA on Τρίτη, Ιουνίου 06, 2017


Πίνακες μεταθέσεων για επαρχία και μεταθέσεις Κεντρικών Αυτοτελών Υπηρεσιών (Αρχηγείου): Το Κατώτερο συμβούλιο μεταθέσεων Κατωτέρων Α.Ε.Α. θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 και ώρες μεσημβρινές, όπου θα προκύψουν οι θέσεις για επαρχία για τους κατέχοντες οργανικής θέσεις Αστ/κα (Αστ/κες, Υπαρχ/κες, Αρχ/κες, Ανθ/μους), καθώς και για τους κατέχοντες οργανικής θέσης Ανθ/μου (Αρχ/κες,
Ανθ/μους,Υπαστυνόμους).
Επίσης θα εξεταστούν και τυχόν έκτακτα αιτήματα (π.χ. συνυπηρετήσεις, αμοιβαίες κλπ, του άρθρου 17 Π.Δ. 100/03), καθώς και οι μεταθέσεις Κεντρικών Αυτοτελών Υπηρεσιών (Αρχηγείου).Categories: