Ενημέρωση σχετικά με τα μόρια

Posted by DEKA on Τρίτη, Ιουνίου 06, 2017


Επειδή τα ερωτήματα των συναδέλφων – μελών της Ένωσης Αθηνών αναφορικά με τον υπολογισμό των μορίων και τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο Π.Δ. 100/2003 από το Π.Δ. 75/2016 είναι πολλά, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
Ο υπολογισμός των μορίων πλέον θα γίνεται με βάση την τελευταία αίτηση μετάθεσης και του τελευταίου τόπου συμφερόντων.

Π.χ. Συνάδελφος που υπηρετεί στην Αθήνα και είχε δηλώσει για 10 χρόνια ως Τόπο Συμφερόντων τα Δωδεκάνησα και την 31 Δεκεμβρίου άλλαξε τον Τόπο Συμφερόντων στα Τρίκαλα, τα μόρια της απόστασης αναπροσαρμόζονται και θα υπολογίζονται σαν να είχε πάντα ως Τόπο Συμφερόντων τον τελευταίο τόπο υποβολής αίτησης μετάθεσης, δηλαδή τα Τρίκαλα, λαμβάνοντας τα μόρια της απόστασης από Αθήνα για Τρίκαλα και ΟΧΙ από Αθήνα για Δωδεκάνησα συν τον τελευταίο χρόνο από Αθήνα για Τρίκαλα.