ΩΣ ΕΔΩ!!


 Άμεση απόσυρση των αστυνομικών δυνάμεων, τάχιστη αποσυμφόρηση των νησιων. Αυτή τη κρίσιμη ώρα για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και για να μην εκτεθεί σε άσκοπο κίνδυνο κανένας άλλος , αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση.