Στηρίζουμε το συνάδελφο, στηρίζουμε τη δουλειά μας, στηρίζουμε την κοινωνία
 Mε αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός έτους από τη λειτουργία της 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής κι ενημέρωσης, ως παρατάξεις οφείλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για την αποδοχή της πρότασής μας αυτής από την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.