Ο εκσυγχρονισμός της ΕΛ.ΑΣ. περνάει μέσα από την εκπαίδευση
 Την Τετάρτη 10-04-2019 εκπρόσωποι της Α.ΚΙ.Δ.Α.,της Δ.Ε.Κ.Α. και το μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Αθήνας ΧΑΧΑΛΗΣ Βαλάντης επισκέφθηκαν την Αστυνομική Ακαδημία και συζήτησαν διεξοδικά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση με τον Διοικητή Υποστράτηγο κ. ΝΤΖΙΜΑΝΗ Φώτιο.