Πως πρέπει να λειτουργούν τα Τμήματα Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελληνική Αστυνομία


 Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε τη διαταγή για την ίδρυση του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας. Καταρχάς, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, καθόσον το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πάγιου αίτηματός μας, που είναι η δημιουργία μιας αστυνομικής υπηρεσίας, που θα επιλαμβάνεται θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ανακοινώθηκε λοιπόν, η ίδρυση του εν λόγω Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα - με τα οποία ήδη είχαν τεθεί οι βάσεις - στο Π.Δ 37/2019 (ΦΕΚ 63/Β/23-04-2019).