Καταγγελία για τις συνθήκες κράτησης πολιτών στα Κρατητήρια 7ου ορόφου Α.Μ.Α


Σχετ.: α) Υπ'αριθ. 100/13 από 13/3/2020 έγγραφό μας

β)Υπ'αριθ. 1244/20/687793 από 1/4/2020 έγγραφο  Α.Ε.Α./ Κλάδου Τάξης /Δ.Γ.Α.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου της Ένωσής μας που αφορά καταγγελλόμενα για τις συνθήκες κράτησης πολιτών στα κρατητήρια 7ου ορόφου ΑΜΑ της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής λόγω της καθημερινής υπέρβασης της χωρητικότητάς τους σε άνδρες κρατούμενους με συνέπεια την συνύπαρξη ανδρών και γυναικών κρατουμένων στην ίδια πτέρυγα, καθώς και την επιβάρυνση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους φύλαξης των κρατουμένων και εργασίας των  αστυνομικών,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αφού οι διαλαμβανόμενες στο προαναφερόμενο έγγραφο καταγγελίες μας επιβεβαιώθηκαν από την Υπηρεσία και προς επίλυση του ζητήματος, εκδόθηκε το υπ' αριθ. 1244/20/687793 από 1/4/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/ Κλάδος Τάξης /Α.Ε.Α., σύμφωνα με το οποίο διατάχτηκαν οι υφιστάμενες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, όπως εφεξής να μην μεταφέρονται οι κρατούμενοι των Τμημάτων Ασφαλείας στα εν λόγω κρατητήρια, που σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους προορίζονται για τη φύλαξη των ποινικών κρατουμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ασφαλείας και λοιπών Υπηρεσιών που συστεγάζονται στο κτίριο Α.Μ.Α. , αλλά να παραδίδονται προς φύλαξη στα κρατητήρια των συστεγαζόμενων Αστυνομικών Τμημάτων, όπως προβλέπεται άλλωστε από την κείμενη νομοθεσία και μόνο ένεκα υπερπλήρωσης αυτών, να πραγματοποιείται ανακατανομή των κρατουμένων σε έτερα κρατητήρια Αστυνομικών Τμημάτων της οικείας Διεύθυνσης που υφίστανται κενές θέσεις.

  • Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε πως καίτοι έχουν παρέλθει -15- ημέρες από την έκδοση της προαναφερόμενης  Διαταγής Α.Ε.Α., αυτή δεν υλοποιείται από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες και αντιθέτως όπως μας καταγγέλλεται, συνεχίζεται αδιαλείπτως η καθημερινή μεταφορά κρατουμένων ανδρών και γυναικών ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα Τμήματα Ασφαλείας της Αττικής στα εν λόγω κρατητήρια.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός της μη συμμόρφωσης με τα διατασσόμενα σε ένα σαφές έγγραφο του Αρχηγείου, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα του να εκδίδονται Διαταγές από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες δεν τηρούνται από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες καθώς και την εν γένει λειτουργία του Σώματος. Υφίσταται άραγε έλλειμμα ενημέρωσης της Ηγεσίας μας ιεραρχικά για την πραγματική κατάσταση με τα Αστυνομικά κρατητήρια και την καθημερινή διαχείριση των συλληφθέντων ατόμων στην Αττική ή είναι ενήμερη αλλά  θεωρεί το θέμα ήσσονος σημασίας;;

  • Είναι ενήμερη η Ηγεσία μας ότι δεκάδες Αστυνομικά κρατητήρια στην Αττική, παραμένουν κλειστά επί μήνες, ακόμα και έτη; Έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες δαπάνες για τις εργασίες συντήρησής ή επισκευής τους;
  • Υπάρχουν κρατητήρια τα οποία ενώ δεν παρουσιάζουν λειτουργικό πρόβλημα παραμένουν κλειστά;
  • Είναι ενήμερη η Ηγεσία μας πόσες ώρες και πόσες ημέρες παραμένουν οι ποινικοί και διοικητικοί κρατούμενοι σε γραφεία και μη θεσμοθετημένους χώρους φύλαξης των Τμημάτων Ασφαλείας λόγω αδυναμίας ή άρνησης των Αστυνομικών Τμημάτων να τους παραλάβουν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά αποδράσεις και απόπειρες απόδρασης κρατουμένων;;
  • Είναι ενήμερη η Ηγεσία για την λειψανδρία στα Αστυνομικά Τμήματα, λόγω της οποίας αδυνατούν να διαθέσουν ακόμα και σκοπούς κρατητηρίων;; Οι προσωρινές ενισχύσεις των Α.Τ. με προσωπικό άλλων Υπηρεσιών στα πλαίσια της υλοποίησης των αστυνομικών μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του Covid 19, τα «ανακούφισαν» για κάποιο διάστημα, αλλά όταν θα παύσουν κάποια στιγμή, τα Α.Τ. θα επανέλθουν στην προτέρα ζοφερή κατάσταση διότι δεν εισακούστηκε η σχετική πρόταση της Ένωσής μας για τοποθέτηση στα Α.Τ. μέρους των πρόσφατα χιλιάδων νεοπροσλαμβανόμενων στο Σώμα. Παράλληλα όμως δεν εξασφαλίστηκε ούτε ο απαιτούμενος αριθμός δικύκλων για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στην Υπηρεσία που αποφασίστηκε εν τέλη να τοποθετηθεί η συντριπτική τους πλειοψηφία!
  • Γνωρίζει η Ηγεσία ότι τα εναπομείναντα λειτουργικά κρατητήρια των Αστυνομικών Τμημάτων αναφέρουν καθημερινά υπερπλήρωση λόγω της πολυήμερης φύλαξης αλλοδαπών που κρατούνται με το μέτρο της Διοικητικής Απέλασης, επειδή η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής αδυνατεί να τους απορροφήσει στα Κέντρα Κράτησής της;
  • Γνωρίζει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι συλληφθέντες από τις Αστυνομικές Αρχές για τους οποίους εκδίδεται φυλακιστήριο από τον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών για τα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας, δεν μεταγάγονται άμεσα σε αυτά, αλλά παραμένουν στα αστυνομικά κρατητήρια λόγω άρνησης των Καταστημάτων Κράτησης να τους παραλάβουν, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη μετάδοσης του Covid-19, ανεξάρτητα αν ο κρατούμενος παρουσιάζει κάποιο ύποπτο σύμπτωμα ή όχι;; Ποια είναι η θέση της Ηγεσίας μας για αυτή την τακτική;;

Όλα τα προαναφερθέντα έχουν ως συνέπεια τα Αστυνομικά Κρατητήρια, από χώροι βραχείας κράτησης να έχουν μετατραπεί σε  ιδιότυπα σωφρονιστικά ιδρύματα, με παράτυπους μετανάστες και ποινικούς κρατουμένους να φυλάσσονται σε αυτά επί εβδομάδες!

Αντιθέτως, παρότι με το υπ' αριθ. 100/18 από 27/03/2020 έγγραφο οι Ενώσεις Αστυνομικών Αττικής επισήμαναν έγκαιρα την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου και μνημονίου ενεργειών για τους αστυνομικούς που καλούνται να αντιμετωπίσουν  περιπτώσεις ύποπτου κρούσματος κορονοϊού σε κρατούμενους, καθώς και έλλειψη συντονισμού μεταξύ Αστυνομικών Αρχών και των συναρμόδιων Φορέων Δημόσιας Υγείας για την διαχείριση τυχόν κρούσματος,  μέχρι και σήμερα που διανύουμε την κορύφωση της πανδημίας δεν έχουν εκδοθεί σαφείς οδηγίες !!!

Αναμένουμε την άμεση ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών από πλευράς σας για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων που κατά την γνώμη μας αποτελούν ύψιστης σημασίας  για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και να μην χρειαστεί να επανερχόμαστε διαρκώς με δημόσιες παρεμβάσεις για τα ίδια θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος


Πηγή Ε.ΑΣ.Υ.Α.