Η Κ.Υ.Α για την καταβολή αναδρομικών των ειδικών μισθολογίων και πότε θα δοθούν  Η Δ.Ε.Κ.Α στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των συναδέλφων παραθέτει  το ΦΕΚ B 5435 - 04.12.2018 στις 04.12.2018  που αφορά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη- των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.