Η Δ.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιουνίου 06, 2016

  Η Δ.Ε.Κ.Α. από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της είχε απαιτήσει τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Μεταθέσεων καταθέτοντας καινοτόμα και εφαρμόσιμη πρόταση, γεγονός που αποδείχθηκε από την συμπερίληψη των προτάσεών μας στο νέο Π.Δ. που είναι έτοιμο προς υπογραφή.

  Στο νέο Π.Δ. σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αυτούσιες, περιλαμβάνονται οι προτάσεις της Δ.Ε.Κ.Α. που αφορούν:
α) Τη μεταβολή του αριθμού μορίων που είχαν συγκεντρωθεί όταν μεταβάλλεται ο τόπος συμφερόντων, προκειμένου σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους να μην αποκλείονται όσοι είχαν εξ’ αρχής σε αυτές τις περιοχές τον τόπο συμφερόντων τους.
β) Την υποχρεωτική διετή παραμονή των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων και Αξιωματικών σε Αστυνομικά Τμήματα και σταθμούς (η πρότασή μας αφορούσε τριετή παραμονή), προκειμένου αφενός μεν να μπει ένα τέλος στην αποσάθρωση των υπηρεσιών-κυττάρων της Αστυνομίας και αφετέρου οι νεοεξερχόμενοι να κάνουν τα πρώτα στέρεα βήματα στην καριέρα τους, από αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες, όπου η επαφή με τον πολίτη είναι αδιάλειπτη και άκρως εποικοδομητική.
γ) Τον εξορθολογισμό του καθεστώτος μετακίνησης σε ή από υπηρεσίες που υποβαθμίζονται, καταργούνται ή ιδρύονται. Σε περίπτωση δε ίδρυσης νέας Υπηρεσίας, το προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης που καλείται να τη στελεχώσει, προέρχεται από τον πίνακα τακτικών μεταθέσεων (αφορά τροποποίηση του Π.Δ. 211/2005). 

  Περαιτέρω λάβαμε ρητή δέσμευση από τη φυσική ηγεσία για περιορισμούς στο αδιαφανές καθεστώς αποσπάσεων, διαθέσεων, προσωρινών μετακινήσεων, δέσμευση που φέρεται να τηρείται με επανεξέταση όλων των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αναμένουμε να κλιμακωθεί στο εγγύς μέλλον. Συνεχίζουμε τις πιέσεις για την άμεση κατάργηση του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2713/99 που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση μετάθεση Αστυνομικών, υπηρετούντων στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. 

  Επιπλέον εισάγεται δικαιοσύνη στο καθεστώς αμοιβαίας μετάθεσης που βάσει του νέου Π.Δ. θα υλοποιείται με όποιον προηγείται στο σχετικό πίνακα. 

Τέλος, με το νέο Π.Δ. εξορθολογίζονται οι μεταθέσεις λόγω διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτη, λόγω επιμέλειας ανήλικου τέκνου και λόγω συνυπηρέτησης με αυστηροποίηση των κριτηρίων, αίτημα του συνόλου των Αστυνομικών και φυσικά της Δ.Ε.Κ.Α. 


Συνάδελφε εμπιστεύσου αυτούς που τηρούν τις δεσμεύσεις τους. 

Συμμετέχουμε, Διεκδικούμε, Αλλάζουμε!!!