Συνεργεία καθαρισμού και στις Υπηρεσίες Δ.Α. Δυτικής Αττικής

Posted by DEKA on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2017


 Ξεκίνησε η διενέργεια διαγωνισμού για σύμβαση με συνεργεία καθαρισμού για την πεντάμηνη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
 Ένα σημαντικό βήμα, προκειμένου να αποτραπεί η σοβαρότητα διακινδύνευση της υγείας των εργαζομένων και των προσερχομένων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες πολιτών, από μολυσματικές και λοιπές ασθένειες. 

 Η σύμβαση θα έχει πεντάμηνη ισχύ και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20 Φεβρουαρίου 2017.