Πρόταση για Διαβούλευση σχετικά με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Αστυνομικών

Posted by DEKA on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018

 

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται να στοιχειοθετεί η ανάγκη αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Αστυνομίας ως μοχλός για τη συνολική αναδιάρθρωση του Σώματος.
Στόχος είναι ο περαιτέρω εκδημοκρατισμός της Αστυνομίας, στη μετάβαση από το δόγμα της καταστολής στην πρόληψη, στην ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα και την αποστρατιωτικοποίηση του Σώματος, στην εμπέδωση της ίσης μεταχείρισης όλων και της διαφάνειας κι αξιοκρατίας μέσα στην Αστυνομία. Είναι σαφές ότι η ανασυγκρότηση της Αστυνομίας περνάει μέσα από την αναμόρφωση της Εκπαίδευσης των Αστυνομικών.

Επιχειρείται κριτική στις αναχρονιστικές κι αναποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης , και προτείνονται νέες διδακτικές πρακτικές, που προάγουν την κριτική σκέψη. Στο επίκεντρο τίθεται η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με αναβάθμιση του ρόλου των ανθρωπιστικών επιστημών, με εφαρμοσμένη τους διδασκαλία στην αστυνομική πρακτική.

Προτείνεται, η ομογενοποίηση της Αστυνομικής εκπαίδευσης, η προσαρμογή της στα Ακαδημαικά πρότυπα ( σύσταση πρυτανικού συμβουλίου, δικαίωμα ψήφου στους φοιτητές) καθώς και η ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων (τετραετής φοίτηση). Στο ίδιο πνεύμα παρουσιάζονται τρόποι ανάπτυξης εξωστρέφειας των αστυνομικών σχολών (συνεργασία με ΑΕΙ, μαθήματα επιλογής, διοργάνωση συνεδρίων κ.α)

Προβάλλεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης, η παροχή της οποίας συστηματικοποιείται, προκειμένου να ενσωματώνει τις τεχνικές και νομικές εξελίξεις ή αλλαγές.

Δίνεται έμφαση στην αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης , σε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί η βαθμοθηρία και ο ανταγωνισμός και να αποκατασταθεί η διαφάνεια.

Τέλος παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν τον τρόπο παραγωγής Αξιωματικών:

α. Διατήρηση της υφιστάμενης δομής

β. Ενίαια εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων (τετραετής φοίτηση, ΑΕΙ) και αναβάθμιση της Σχολής Αξιωματικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

γ. Συγχώνευση των δύο σχολών σε μία (Σχολή Στελέχων Αστυνομίας) και παραγωγή Αξιωματικών από σχολή ανάλογη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για τα Σώματα Ασφαλείας.

Η πρόταση όπως φαίνεται και από τον τίτλο κατατίθεται για διαβούλευση , ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η γνώμη όλων για τις προταθείσες αλλαγές.


Κατεβάστε την πρόταση για διαβούλευση ΕΔΩ

πηγή:enstoloi.gr