Ανακοίνωση Δ.Ε.Κ.Α. για την συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας και του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ στις 31/01/2018

Posted by DEKA on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 07, 2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Κ.Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΣΤΙΣ 31/01/2018. Συναδέλφισσα και Συνάδελφε,
Παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας, οφείλουμε να ενημερώσουμε σχετικά με τις θέσεις αλλά και τις δράσεις της Δ.Ε.Κ.Α, τις οποίες ανακοινώσαμε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ, της Εκτελεστικής γραμματείας και στη συνέχεια του Δ.Σ. 
Η Δ.Ε.Κ.Α δια των αντιπροσώπων της στη ΠΟΑΣΥ(Μαργετάκης Μ., Μπανιάς Δ.) κατέθεσε εγγράφως στο Προεδρείο και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ τις προτάσεις της (οι οποίες είχαν κατατεθεί και στο 26ο συνέδριο και αγνοήθηκαν δυστυχώς) για ένα νέο δικαιότερο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών, με βάση την αξιοκρατία.  

Από τις προτάσεις αυτές δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη της αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους , κατά αντιστοιχία, με τρόπο που ειδική, ανεξάρτητη, επιστημονική επιτροπή θα οργανώσει. Προτεινόμενη θεματολογία και κριτήρια προς αξιολόγηση των ανωτέρω υποψηφίων θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά, η χρηστή διοίκηση, η συμπεριφορά, η αποτελεσματική και ταχεία επίλυση υπηρεσιακών ζητημάτων, ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Η προτεινόμενη διαδικασία θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίζει την ανωνυμία του αξιολογήσαντα αλλά και να παρέχει δικλείδες ασφαλείας για τους υπό αξιολόγηση (π.χ. τιμές εκτός διασποράς να αγνοούνται κατά τη διαμόρφωση του Μέσου Όρου). Προτείνεται η εν λόγω αξιολόγηση να γίνεται ηλεκτρονικά και να έχει τα χαρακτηριστικά ποιοτικής αξιολόγησης (με κλίμακα) και όχι ποσοτικής. 

Με επιστημονική εγκυρότητα καταστήσαμε κατανοητό, ότι το εν λόγο μέτρο αποτελεί μια πρωτοπορία για την αστυνομία στη κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού, της αποστρατικοποίησης και της διασφάλισης της δικαιοσύνης. Τονίσαμε σε αυτό το πλαίσιο ότι οφείλουμε να το θέσουμε ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας στα θεσμικά αιτήματα της ομοσπονδίας ,χωρίς ενδοιασμούς και φαλκιδεύσεις. 

Η ανάγκη σύστασης διακομματικής επιτροπής για την αιτιολογημένη πλήρωση του Αρχηγού και του Υπαρχηγού του σώματος καθώς και η ψυχιατρική-παθολογική εκτίμηση των υπό αξιολόγηση αξιωματικών ήταν εξίσου σημαντικά ζητήματα τα οποία η Δ.Ε.Κ.Α ανέλυσε διεξοδικά με αποτέλεσμα η ομοσπονδία να τα δεχθεί και να τα επικυρώσει.
Σχετικά με την διεξαγωγή του 28ο τακτικού πανελλαδικού συνεδρίου η τριμελής επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη της Ε.Κ.Α - ζήτημα στο οποίο η Δ.Ε.Κ.Α διαφώνησε σε παλαιότερη Ε.Γ, προτείνοντας τα μέλη να είναι και από τις μειοψηφούσες παρατάξεις αλλά καταψηφίστηκε- έφερε στην Ε.Γ οικονομική πρόταση από 3 ξενοδοχεία που ανταποκρίνονταν στα κριτήρια που υπήρχαν. Εν τέλει αποφασίστηκε στο Δ.Σ η διεξαγωγή του συνεδρίου στην Ερέτρια Ευβοίας από τις 7 έως και 8 Μαρτίου 2018 στα ξενοδοχεία NEGREPONTE και MIRAMARE. 

Συγχρόνως εκφράσαμε την ανησυχία μας για τον τρόπο διαχείρισης του νέου μισθολογίου, με γνώμονα την άρση των αδικιών που βαρύνουν κυρίως το χαμηλόβαθμο προσωπικό.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο κ.Μπουκουβάλα για την 8μηνη προθεσμία που έδωσε το ΣΤΕ για την συμμόρφωση της Κυβέρνησης, στην απόφαση για τις παράνομες περικοπές του 2012 και στη βάση αυτή έγινε κατανοητό ότι σε αυτή την χρονική προθεσμία δίνεται η ευκαιρία για διαπραγμάτευση και διορθώσεις αδικιών. Εκφράσαμε την ανάγκη η ομοσπονδία να είναι έτοιμη με στρατηγική και προτάσεις.
Επαναλάβαμε την επιτακτικότητα δημιουργίας ενός νέου βαθμολογίου, το οποίο δε θα πλαισιώνεται στη βάση του στρατού, αφού πάγιο αίτημα μας ήταν η αποστρατικοποίηση. Τονίσαμε τέλος, την υποχρέωση όλων για διάλογο και διαβούλευση από κοινού με όλα τα μέλη του Δ.Σ, χωρίς εξαιρέσεις.
Προτείναμε την δημιουργία επιτροπής που θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα από μέλη του Δ.Σ όλων των παρατάξεων. Για τις αρμόδιες επιτροπές συμφωνήσαμε ότι επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του Δ.Σ για το μέχρι τώρα έργο και την έγκριση του. 

Η Δ.Ε.Κ.Α, ως αξιόπιστη παράταξη, με προτάσεις και με δράσεις θα είναι παρούσα στα αρμόδια όργανα της ομοσπονδίας και δίπλα στον Έλληνα Αστυνομικό.
Για το νέο καθεστώς μεταθέσεων των Αστυνομικών υποδιευθυντών (άρθρο 26 ΠΔ 6/18) και για το ζήτημα της παράλληλης επετηρίδας που συζητήθηκε και αφορά τους αξιωματικούς συνάδελφους, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων. Καμία όμως ουσιαστική αλλαγή δεν είναι εφικτή αν αυτά τα ζητήματα δε τεθούν σε νέα βάση, χωρίς να λησμονούμε ότι τα προβλήματα αυτά προέκυψαν από την διαχρονική αύξηση θέσεων στους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς του σώματος, με ευθύνη και της ΠΟΑΞΙΑ και των παλαιότερων κυβερνήσεων. 

Έγινε σε όλους κατανοητό ότι για το ζήτημα της παράλληλης επετηρίδας η ΠΟΑΣΥ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μελετηθούν οι οικονομικές και ασφαλιστικές συνέπειες για το σύνολο του προσωπικού.
Άμεση σχέση με το ανωτέρω ζήτημα έχει και η συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ για την ανάγκη θεσμοθέτησης στην αστυνομία μιας ενιαίας ομοσπονδίας, για το σύνολο του προσωπικού. 

Η Δ.Ε.Κ.Α κάνοντας στο Δ.Σ μια ιστορική αναδρομή από την δεκαετία του 80΄,στα πρώτα βήματα του συνδικαλισμού, υποστήριξε το αίτημα μιας ενιαίας ομοσπονδίας μακριά από τη λογική του “διαίρει και βασίλευε” και το συντεχνιασμό. Το συνδικάτο των αστυνομικών πρέπει να είναι με την κοινωνία και τις λαϊκές διεκδικήσεις της. 

Τέλος, σχετικά με το νέο Π.Δ 6/2018, υπογραμμίσαμε τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν όπως : η κατάργηση της εντοπιότητας, η θεσμοθέτηση άδειας για δότες αιμοπεταλίων, τα 2+2 χρόνια εργασίας μετά την έξοδο των συναδέλφων από τη σχολή σε υπηρεσίες μάχιμες στη γειτονιά και όχι στα επιτελεία, την αύξηση των Α/Α’ από ΤΕΜΑ , την αναγνώριση ευεργετικών διατάξεων σε περίπτωση θανάτου εν ώρα υπηρεσίας -πλέον και για τις ένοπλες δυνάμεις , το λιμενικό και το πυροσβεστικό σώμα- και τέλος το κίνητρο στους σπουδαστές της ΣΑΕΑ για τη σειρά εξόδου τους. 

Συναδέλφισσα και Συνάδελφε,
Ο αγώνας για την βελτίωση των εργασιακών μας συνθηκών, η ανάγκη ρηξικέλευθων τομών που θα μας εξελίξουν για το καλό το δικό μας αλλά και όλης της κοινωνίας χρειάζεται την δική σου ενεργή συμμετοχή. Στηρίξτε την προσπάθεια και τον αγώνα της Δ.Ε.Κ.Α., για να οργανώσουμε την πάλη μας και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. 


Για την Δ.Ε.Κ.Α
Η Εκτελεστική Γραμματεία