Στελέχωση Παιδικής Κατασκήνωσης με τη συνοδεία Γονέων- Απόσπαση Προσωπικού

Posted by DEKA on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 02, 2017


Διαταγή του Αρχηγείου εστάλη προς τις Υπηρεσίες, για εθελοντική απόσπασή στις Παιδικές Εξοχές. Για τη λειτουργία της κατασκήνωσης θα αποσπασθούν κατά προτεραιότητα από Υπηρεσίες της Αττικής, συνολικά τριάντα ένα (31) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου ανάλογα με τις ειδικότητες, (επόπτες της εγκατάστασης, μάγειρες, προσωπικό ασφάλειας, ηλεκτρολόγοι κ.α.).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους μέχρι 20/03/2017.


Περισσότερες πληροφορίες για τα χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα των θέσεων στην γραμματεία των υπηρεσιών.