Κοινοποιήθηκαν τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Posted by Deka Police on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 09, 2017 with No comments
Δείτε τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Categories: