Αναβιώνει η εποχή του τρείς και εξήντα

Καθηλωμένοι τα τελευταία δέκα έτη οι μισθοί των αστυνομικών ,όπως και των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων , αφότου υπέστησαν περικοπές της τάξης του 27,6% ενόσω στην ΕΕ πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις της τάξης 23,8%.