Αστυνομία διά πάσαν νόσον και πάσαν ..εργασίαν!Αποτελεί δυστυχώς πάγιο ελληνικό φαινόμενο η αντιμετώπιση πάσης φύσεων προβλημάτων και κοινωνικών ζητημάτων με τη χρήση αστυνομικών δυνάμεων.