Ευχές απο τη Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών(Δ.Ε.Κ.Α.)