Tα θέματα και οι απαντήσεις των προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων έτους 2017

Posted by DEKA on Δευτέρα, Νοεμβρίου 06, 2017

Η Αλληλεγγύη Γυναικών της Δ.Ε.Κ.Α., στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των συναδέλφων και της διατήρησης των δεσμών επικοινωνίας που έχουν αμφίδρομα αναπτυχθεί, παραθέτει τα θέματα και τις απαντήσεις της δεύτερης μέρας των προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων έτους 2017.

  • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
α) Πώς γίνεται η σύλληψη (αρ 278 ΚΠΔ)
Απάντηση: 1. Σύλληψη δεν μπορεί να γίνει : α) όσο διαρκεί η ιερουργία, σε οίκημα που προορίζεται για τη θεία λατρεία β) τη νύχτα σε ιδιωτική κατοικία, εκτός αν αυτός που διαμένει εκεί το ζητήσει ρητά ή αν τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 254. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στα όργανα που εκτελούν τη σύλληψη. 2. Τα αρμόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συμπεριφέρονται με κάθε δυνατή ευγένεια σ’ αυτόν που συλλαμβάνουν και να σέβονται την τιμή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζονται βία παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη, και δεν επιτρέπεται να τον δεσμεύουν παρά μόνο όταν ο συλλαμβανόμενος αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής.
β) Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας (αρ 412 ΚΠΔ)
Απάντηση: Για να εισαχθεί αμέσως σε δίκη ο δράστης που έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που τον συνέλαβε έχει υποχρέωση ταυτόχρονα να καλέσει προφορικά τους παρόντες μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης· αυτοί έχουν υποχρέωση να μεταβούν μαζί του στο αρμόδιο δικαστικό ή αστυνομικό κατάστημα· αν δεν προσέλθουν ύστερα από την κλήση, εφαρμόζονται τα άρθρα 231 και 232. Αν ο δημόσιος κατήγορος κρίνει ότι η πράξη έχει πράγματι το χαρακτήρα πταίσματος, διατυπώνει την κατηγορία γραπτά ή προφορικά και την ανακοινώνει στον κατηγορούμενο αμέσως πριν από την έναρξη της δίκης. Αν όμως κρίνει ότι η πράξη είναι πλημμέλημα, παραπέμπει εκείνον που έχει συλληφθεί στον εισαγγελέα σύμφωνα με το άρθρο 279. 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στα πλαίσια αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης (αρ 243§2 ΚΠΔ) για αυτόφωρο αδίκημα της κλοπής (αρ 372§1 Π.Κ) σε βάρος του καταστηματάρχη Α, με κατηγορούμενο τον 16χρονο μαθητή Β, καλούνται από τον Ανθυπαστυνόμο Γ προς εξέταση οι ακόλουθοι βασικοί μάρτυρες:
Ο Δ πατέρας του παθόντος καταστηματάρχη Α (συγγενής εξ αίματος α΄ βαθμού).
Ο Ε πατέρας του κατηγορουμένου Β (συγγενής εξ αίματος α΄ βαθμού)
Ο Ζ 20χρονος αδελφός του κατηγορουμένου Β (συγγενής εξ αίματος β΄ βαθμού)
Ο Η δίδυμος (16χρονος) αδελφός του κατηγορουμένου Β (συγγενής εξ αίματος β΄ βαθμού).
Ο Ανθυπαστυνόμος Γ ενώ οι παραπάνω αναφερόμενοι αρνούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες τελικά τους εξετάζει όλους ως μάρτυρες.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι νόμιμη (σύννομη) η ενέργεια του Ανθυπαστυνόμου Γ να εξετάσει τους αναφερόμενους ως μάρτυρες ναι ή όχι και γιατί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κλήτευση των μαρτύρων στην προδικασία και στο ακροατήριο γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρώτη παρ/φο του άρθ. 213 του Κ.Π.Δ. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την ανάκριση οι μάρτυρες μπορούν να κληθούν στην προδικασία και προφορικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην δεύτερη παρ/φο του ίδιου άρθρου. Η τελευταία αυτή περίπτωση είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη ιδίως στο πλαίσιο της αστυνομικής αυτεπάγγελτης προανάκρισης (αρ 243§2 ΚΠΔ). Επομένως, ο τρόπος κλήτευσης των μαρτύρων που ακολουθεί ο Ανθυπαστυνόμος είναι σύννομος.
Το άρθρο 222 ΚΠΔ προβλέπει ότι ο/η σύζυγος και συγγενείς εξ αίματος του κατηγορουμένου έως και το δεύτερο βαθμό, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη μαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο. Ωστόσο, στο δεύτερο εδάφιο, τονιζεται η υποχρεωτική μαρτυρία των προαναφερθέντων συγγενών όταν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος.
Επομένως, με βάση τα προαναφερθέντα, η εξέταση όλων των μαρτύρων που μνημονευει το πρακτικο είναι υποχρεωτική και ο Ανθυπαστυνόμος που διενεργεί την προανακριση πράττει σύννομα. 

  • ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
α) Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (αρ 21 ΠΔ 120/2008)
1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των αρμοδίων γι' αυτή πειθαρχικών οργάνων και ενεργείται αυτεπάγγελτα με βάση τα στοιχεία που με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο περιέρχονται σ' αυτά.
2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται:
α) Με απευθείας κλήση προς απολογία, αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή και β) Με την έκδοση διαταγής για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή.
3. Για ελαφρά παραπτώματα, τα οποία προδήλως επισύρουν ποινή επίπληξης, ο αρμόδιος για την άσκηση της δίωξης, εκτιμώντας την εν γένει εντός και εκτός υπηρεσίας διαγωγή του αστυνομικού, μπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη απόφασή του. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος να θέσει την υπόθεση στο αρχείο φέρει βαθμό κατώτερο του Αστυνομικού Διευθυντή, αυτός υποβάλει την υπόθεση στο Διευθυντή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης μ' αυτήν Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα για την έγκριση ή μη της αρχειοθέτησης.
β) Τόπος και χρόνος σύλληψης (αρ 108 ΠΔ 141/1991)
1. Η σύλληψη διωκοµένων προσώπων, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, ενεργείται οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της νύκτας:
α. Στους δηµόσιους χώρους, χωρίς κανένα περιορισµό.
β. Σε κατοικίες, εφόσον ο ένοικος ζητήσει ρητά την είσοδο, χωρίς καµιά διατύπωση. Η είσοδος σε κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, για σύλληψη νόµιµα καταδιωκοµένου προσώπου επιτρέπεται µόνο σε ανακριτικό υπάλληλο παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν παρίστανται και µέχρι την άφιξή τους, οι επιφορτισµένοι µε τη σύλληψη αστυνοµικοί φρουρούν την κατοικία για να προλάβουν απόδραση του καταδιωκοµένου και ειδοποιούν την Υπηρεσία τους.
2. Δεν επιτρέπεται η σύλληψη, κατά τη διάρκεια της ιερουργίας, µέσα σε οικοδόµηµα προορισµένο για τη θεία λατρεία οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας. Κατά των παραβατών αστυνοµικών επιβάλλεται πειθαρχική ποινή.
γ) Ποιές Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (αρ 36 ΠΔ 178/2014)
1. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υπάγονται,
απευθείας, οι κατωτέρω περιφερειακές Υπηρεσίες:
α. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,
β. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,
γ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
δ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας,
ε. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας,
στ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική ΔιεύθυνσηΗπείρου,
ζ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας,
η. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος,
θ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,
ι. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος,
ια. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου,
ιβ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου,
ιγ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου
ιδ. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.
Δείτε τα θέματα της πρώτης μέρας των εξετάσεων ΕΔΩΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑ