Όλα τα ονόματα των Ειδικών Φρουρών που γίνονται Αστυφύλακες και η ημερομηνία ένταξης τους

Posted by Deka Police on Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2017 with No comments
 
Δείτε το ΦΕΚ με τα ονόμτα των Ειδικών Φρουρών που εντάσσονται,  στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα, καθώς και την ημερομηνία ένταξης.