Καταργείται ο στρατωνισμός στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Posted by DEKA on Τρίτη, Δεκεμβρίου 22, 2015

 Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Α.ΚΙ.Δ.Α. παίρνει 'σάρκα και οστά' με την, εντός ολίγων ημερών, δημοσίευση σχετικού Π.Δ.(σε τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ. 319/1995), που ανατρέπει το μέχρι τώρα ισχύον αναχρονιστικό δόγμα εκπαίδευσης στην Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ περί υποχρεωτικού στρατωνισμού, θεσμοθετώντας την κατάργησή του για το 2ο, 3ο και 4ο εκπαιδευτικό έτος και την αντικατάσταση του με την ακαδημαϊκής μορφής φοίτηση.

 Η Α.ΚΙ.Δ.Α., πιστή στις δεσμεύσεις της, χαιρετίζει την θετική αυτή εξέλιξη που αποσκοπεί στην καλύτερη κοινωνικοποίηση των νέων Αξιωματικών και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μία σειρά αναγκαίων και επιτακτικών αλλαγών στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος της Αστυνομικής Ακαδημίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία χρήζει άμεσης μεταρρύθμισης, προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σκοπός μας είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση να είναι ουσιαστική και όχι μόνο τυπική. Επιπλέον, στοχεύουμε στην εξομοίωση της Αστυνομικής Ακαδημίας με τα υπόλοιπα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και στα πρότυπα των προγραμμάτων εκπαίδευσης των αντίστοιχων σύγχρονων Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Ακαδημιών.Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α.ΚΙ.Δ.Α.