ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για τη στέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών στο χώρο του Αερολιμένα ''ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ''

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιανουαρίου 11, 2016


 Αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών-Δ.Ε.Κ.Α. (Α.ΚΙ.Δ.Α.και Α.Π.ΑΣ.Α.επισκέφθηκε την Παρασκευή 08/01/2016 τη Δ/νση Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών όπου και πραγματοποίησε συζητήσεις με το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή.
  Απο τις συζητήσεις προέκυψε, ότι το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας είναι υψηλό, ενώ γίνεται ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του προσωπικού, διασφαλίζοντας ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες. Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη μελλοντικής ενίσχυσης της ανωτέρω υπηρεσίας ενόψει και της επικείμενης λειτουργίας νέου τερματικού σταθμού, ώστε να διατηρηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και οι εργασιακές συνθήκες.
 Από έρευνα πού πραγματοποιήθηκε μετά την επίσκεψη και την πληροφόρηση ότι τα κτίρια που στεγάζουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, δεν είναι ιδιόκτητα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι, τα οποία προκάλεσαν αλγεινές εντυπώσεις.
 Για τη στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στους χώρους του Αερολιμένα καταβάλλεται ετήσιο μίσθωμα, που ανέρχεται στο υπέρογκο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ( 1.200.000ΕΥΡΩ) ετησίως περίπου. Το παραπάνω ποσό, αν συνυπολογιστούν και οι δαπάνες που απαιτούνται για λειτουργικά έξοδα όπως, θέρμανση, ύδρευση και παροχή ενέργειας, αγγίζει το ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.800.000Ευρώ) περίπου, και βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Αεροδρομίου, που αποτελεί πύλη εισόδου-εξόδου εκατομμυρίων ατόμων στη χώρα μας, είναι απαραίτητη η παρουσία Αστυνομικής Δύναμης για τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων, οι οποίοι δεν μπορούν να υποκατασταθούν απο ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής ασφαλείας.
 Με βάση τα παραπάνω είναι βαρύτατες οι ευθύνες όλων όσων διαπραγματεύτηκαν και κατέληξαν σε τέτοιου είδους επαχθείς συμφωνίες, όροι μάλιστα των οποίων υπερισχύουν κάθε νόμου.
 Ώς Δ.Ε.Κ.Α ( Α.ΚΙ.Δ.Α. και Α.Π.ΑΣ.Α). θεωρούμε αυτονόητη την υποχρέωση για επαναδιαπραγμάτευση της ήδη ισχύουσας σύμβασης, απο πλευράς των συμβαλλόμενων μερών , με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων της ΕΛ.ΑΣ., για ικανοποίηση πραγματικών αναγκών προς όφελος του Ελληνικού Λαού και όχι ιδιωτικών συμφερόντων.
 Γνωρίζοντας ότι επίκειται η σύναψη παρόμοιων συμβάσεων, απαιτούμε απο το Ελληνικό Δημόσιο να προασπίσει τα συμφέροντα του οργανισμού που υπηρετούμε, καθώς και το δημόσιο συμφέρον , μη επιβαρύνοντας τον ήδη εξαντλημένο προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, για παροχή υπηρεσιών που εκ του Συντάγματος οφείλει να παρέχει.

 Το κτίριο όπου στεγάζεται η Δ/νση Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών