Συγκεντρωτικές Νομοθεσίες για θέματα που αφορούν Αστυνομικούς στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Κ.Α.(Συνεχής Ενημέρωση)

Posted by DEKA on Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 28, 2016
(Πατήστε πάνω στις νομοθεσίες για να δείτε τον εκάστοτε νόμο)
Ρυθμίστηκαν ζητήματα για τις άδειες ανατροφής τέκνων των ένστολων πατέρων, μετά από παρεμβάσεις του Συνηγόρου


Μετά τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προβλέφθηκαν άδειες ανατροφής παιδιού και διευκολύνσεις λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, για τους ένστολους πατέρες που ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και για τους πατέρες αστυνομικούς. Ειδικότερα, εκδόθηκε το ΠΔ 3/2014, το οποίο προβλέπει άδεια κύησης – τοκετού, διάρκειας πέντε μηνών, για τις γυναίκες που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα και άδεια ανατροφής παιδιού, εννέα μηνών, της οποίας μπορεί να κάνει χρήση οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα έτος υπηρεσίας με αποδοχές. Επίσης, εκδόθηκαν δύο εγκύκλιοι, με τις οποίες ενημερώνονται όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες ότι α) άνδρας αστυνομικός δικαιούται να κάνει χρήση πλήρους 9μηνης αδείας ανατροφής, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η μητέρα του ανηλίκου έχει κάνει χρήση 6μηνης ειδικής αδείας προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ και β) χορηγείται άδεια ανατροφής στους πατέρες αστυνομικούς, ανεξαρτήτως του αν η μητέρα εργάζεται, καθώς και ένα επιπλέον εξάμηνο άδειας ανατροφής στους γονείς διδύμων και πολυδύμων, για κάθε παιδί πέραν του ενός.
Συνοδευτικά Αρχεία

Συνοδευτικά Αρχεία- Π.Δ. για την Αναδιάταξη - Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας  

Αναδιάταξη-Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2016   


Οι νομοθεσίες προστίθενται και ενημερώνονται