''Συνδικαλιστικό πραξικόπημα στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής''

Posted by DEKA on Τρίτη, Οκτωβρίου 11, 2016


Την 7-10-2016, και ώρα 16:00, συνεδρίασε το Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής για να ανακηρύξει τους υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες της 12ης και 13ης Οκτωβρίου 2016. Οι εκλογές της Ένωσης είναι η γιορτή της Δημοκρατίας και η έκφραση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Με την πρωτοφανή απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία το Δ.Σ να στερήσει από συναδέλφους μας το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, καταστρατήγησε τους νόμους, το καταστατικό της Ε.ΑΣ.Υ.Δ.Α , την συναδελφική αλληλεγγύη και την ισότιμη αντιμετώπιση των μελών του, και καταπάτησε τον υγιή συνδικαλισμό.

Εντελώς παράτυπα, με τακτική << αποφασίζομεν και διατάζομεν >> απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές στους 39 από τους 40 υποψήφιους συναδέλφους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας με τον συνδυασμό μας ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Επίσης, ένας και μόνο συνάδελφος θα λάβει μέρος στις εκλογές και από τον συνδυασμό ΔΕΚΑ, αφού και οι δικοί του υποψήφιοι αποκλείστηκαν.

Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ, το οποίο διήρκησε μόνο 15 λεπτά , δεν δόθηκε στο μέλος του Δ..Σ και υποψήφιό μας Μετάνια Δημήτριο κατάσταση μελών, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ποιοί έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας. Επίσης, δεν συντάχθηκε επί τόπου πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ, πιθανόν επειδή δεν είχαν αποφασίσει τί ακριβώς θα έγραφαν σε αυτό ως δικαιολογία.

Στη συνεδρίαση δεν υπήρξαν οι αιτήσεις του συνδυασμού μας, διότι όπως δήλωσαν οι κ.κ. Κουμπουλής Α. και Σταματάκης Γ., τις είχαν παραδώσει στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων , επειδή διαπίστωσαν δήθεν ότι υπήρξε πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση των υπογραφών των υποψηφίων μας. Σαν δικαστές οι ανωτέρω δύο κύριοι, συνεπικουρούμενοι από τους υπόλοιπους συνεργάτες τους, αποφάνθηκαν ότι οι υπογραφές των υποψηφίων μας και τα γνήσια των υπογραφών αυτών δεν ήταν νομότυπα, δίχως να μπουν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους!!! Αναίσχυντα και με τη συνεργασία τριών από τους υποψηφίους μας, εκ των οποίων ο ένας προέκυψε τελικά υποψήφιος του συνδυασμού ΑΣΠΥΔΑ στον οποίον ανήκουν οι ανωτέρω κύριοι κατηγόρησαν και κατήγγειλαν τον συνάδελφο που θεώρησε το γνήσιο των υπογραφών των υποψηφίων μας, παρότι η θεώρηση γνήσιου υπογραφής δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή η κακοήθειά τους δεν έχει όρια , σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων μας έχουν συμπληρωθεί και υπογραφεί από τους ίδιους τους υποψήφιους. Οι αιτήσεις μας ήταν οι μόνες από τους τρεις συνδυασμούς που

είχαν γνήσιο υπογραφής. Σίγουροι και οι ίδιοι ότι ο συνδυασμός μας θα κέρδιζε τις εκλογές , όπως άλλωστε έγινε και στις εκλογές του 2013, προέβησαν σε συνδικαλιστικό πραξικόπημα αποκλείοντας τους υποψήφιους συναδέλφους, έτσι ώστε στις 12 και 13 Οκτωβρίου να είναι οι μόνοι υποψήφιοι και εξαναγκαστικά θριαμβευτές των εκλογών !!!

Η νέα δικαιολογία για την απόρριψη των αιτήσεων υποψηφιότητάς μας, ότι αυτές δεν κατατέθηκαν αυτοπροσώπως, στερείται κάθε σοβαρότητας, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, ενώ επιπλέον οι αιτήσεις μας παρελήφθησαν με σχετικό συνοδευτικό έγγραφο από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Σταματάκη Γ. ο οποίος υπέγραψε για την παραλαβή τους . Εφόσον δεν προβλέπεται, τότε γιατί τις παρέλαβε;

Για εμάς, αυτή η συμπεριφορά από τα μέλη του Δ.Σ είναι σύνηθες φαινόμενο. Τα τελευταία τρία χρόνια που διοικούν την Ένωση, αν και δεν είχαν την ηθική νομιμοποίηση των συναδέλφων, αφού δεν κέρδισαν τις εκλογές, δρουν σκοταδιστικά και διώκουν συστηματικά συναδέλφους.

Για την πρόσφατη Γενική Συνέλευση η οποία διεξήχθη την 3-10-2016 με θέμα τις επικείμενες εκλογές, εκδόθηκε ανακοίνωση περί της δήθεν επιτυχίας αυτής από πλευράς συμμετοχής μελών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία ακόμη Γενική Συνέλευση η οποία δεν είχε απαρτία και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται να λάβει αποφάσεις. Αδιάψευστες αποδείξεις είναι το πρακτικό και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής, από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι στην Γενική Συνέλευση έλαβαν μέρος 50 συνάδελφοι - μέλη. Δεν νοείται απαρτία με 50 μέλη , όταν από την κατάσταση μελών που προσκομίστηκε στην δικαστική λειτουργό για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής την ημέρα εκείνη, προκύπτει ότι τα μέλη της Ένωσης είναι 1183 !!! Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε απαρτία, και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να υπάρξει νόμιμη Γενική Συνέλευση, και εκλογή νόμιμης εφορευτικής επιτροπής.

Τα μέλη της Ένωσης θα έπρεπε να είναι περισσότερα από 1183, αλλά οι εν λόγω κύριοι αρνήθηκαν να παραλάβουν πολλές αιτήσεις εγγραφής μελών, διότι αυτά δεν ήταν της επιρροής τους και δεν θα ψήφιζαν ΑΣΠΥΔΑ. Καίτοι τις συγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφής μέλους αναγκαστήκαμε να τις καταθέσουμε με δικαστικό επιμελητή, παρατύπως αυτές δεν έγιναν δεκτές. Δεν είναι τυχαίο ότι σε υπηρεσίες που υπήρχαν υποψήφιοί μας δεν έγιναν δεκτές εγγραφές νέων μελών. Δεν είναι τυχαίο ότι σκόπιμα απορρίφθηκε από εκείνους επανειλημμένο αίτημα μετεγγραφής συναδέλφου από άλλη Ένωση της Αττικής στη δική μας, την ίδια ώρα που εμφανίστηκε στα μητρώα μας γνωστός παλαιός συνδικαλιστής ο οποίος προέδρευσε στην Γενική Συνέλευση και κατά σύμπτωση είναι υποψήφιος με την ΑΣΠΥΔΑ. Παρεμπιπτόντως, σχετικά με την επικαιροποίηση του μητρώου μελών της Ένωσής μας, σας γνωστοποιούμε ότι μέλος της Ε.ΑΣ.Υ.Δ.Α είναι ακόμα ο Κος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής!!!

Όσον αφορά στον συνδικαλιστικό τους προστάτη και Σουλτάνο του συνδικαλισμού, δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση, αφού όχι μόνο επικροτεί τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορές, αλλά και συμμετέχει σε αυτές, με παράδειγμα την Γενική Συνέλευση -παρωδία του Δεκεμβρίου του 2015, όπου ήταν παρών .

Κατά τα άλλα, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2016 καλούνται οι συνάδελφοι της Δυτικής Αττικής να ψηφίσουν το μοναδικό ψηφοδέλτιο που θα λάβει μέρος στις εκλογές!

Υ. Γ : Προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι μερικοί Αξ/κοί, Διοικητές και Υποδιοικητές Υπηρεσιών, από εκείνους που επηρεάζουν και διαμόρφωσαν κλίμα σε βάρος μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΠΥΔΑ, ενώ <<κατά σύμπτωση>> την τελευταία στιγμή απέσυραν την υποψηφιότητά τους δικοί μας υποψήφιοι, υπηρετούντες στις υπηρεσίες τους.

11 Οκτωβρίου 2016

Η Γραμματεία της ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ