Πολυνομοσχέδιο κατά των διακρίσεων και των αυθαιρεσιών στα Σώματα Ασφαλείας

Posted by DEKA on Πέμπτη, Νοεμβρίου 17, 2016
Στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής εισάγεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, ο οποίος έχει στόχο την αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών βίας και αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης.

Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο μάλιστα περιλαμβάνεται και η διεύρυνση της αρχής κατά των διακρίσεων στους χώρους εργασίας, ο έλεγχος της εφαρμογής της οποίας περνάει πλέον στον Συνήγορο του Πολίτη.
Οσον αφορά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού αποτελεσματικής διερεύνησης τέτοιων περιστατικών αυθαιρεσίας, αποτελεί αίτημα πολλών εθνικών και διεθνών οργάνων προστασίας δικαιωμάτων, όπως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Και το αίτημα αυτό σχετίζεται βέβαια με το πλήθος των περιστατικών αυθαιρεσίας ενστόλων και σωφρονιστικών υπαλλήλων που έχει δει το φως της δημοσιότητας, με τις καταδίκες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τέτοιες υποθέσεις και με την ελλειμματική διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.
Σύμφωνα λοιπόν με τις συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν πρωτοβουλία του τέως -πλέον- γενικού γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωστή Παπαϊωάννου, ο μηχανισμός αυτός θα διερευνά περιστατικά που αφορούν ενστόλους της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, καθώς και σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τη διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών αναλαμβάνει η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να διασφαλιστούν η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.
Μάλιστα ο Συνήγορος του Πολίτη θα έχει τη δυνατότητα να δρα και αυτεπαγγέλτως, καθώς και να έχει πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για σχετικά στοιχεία με την εξεταζόμενη υπόθεση.
Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός αυτός δεν θα υποκαθιστά τον δικαστικό και πειθαρχικό έλεγχο των περιστατικών αυθαιρεσίας, αλλά θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά.
Οσον αφορά την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης στους χώρους εργασίας, με το σχετικό νομοσχέδιο διευρύνονται οι κατηγορίες οι οποίες αναγνωρίζονται ως λόγοι διακρίσεων στους χώρους εργασίας.
Σε αυτές προστίθενται -ανάμεσα σε άλλες- η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου. Τη διεύρυνση αυτή χαιρετίζει το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και ζητά να αναγνωριστούν οι κατηγορίες αυτές και σε άλλα πεδία της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής.


Το σύμφωνο συμβίωσης

Στη διεύρυνση αυτή των λόγων διακρίσεων στους χώρους εργασίας εντάσσεται και η προσθήκη της «οικογενειακής κατάστασης», που εξισώνει τους τύπους γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης.
Ως λόγοι διάκρισης αναγνωρίζονται και οι όροι «κοινωνική κατάσταση» και «χρόνια ασθένεια», όπου στο προστατευτικό πλέγμα «αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας» εντάσσεται και η «οροθετικότητα».
Ετσι λοιπόν η εφαρμογή της αρχής κατά των διακρίσεων, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, αφορά τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία ή τη χρόνια ασθένεια, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου και έχει σημασία ότι η αρμοδιότητα του ελέγχου της εφαρμογής της αρχής ίσης μεταχείρισης στους χώρους εργασίας περνάει και πάλι στον Συνήγορο του Πολίτη. Σημειώνεται ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ν. 3304/2005, στην κατεύθυνση της πληρέστερης εναρμόνισης με την ενωσιακή νομοθεσία.ΠΗΓΉ:www.efsyn.gr