Ρύθμιση για τις Σχολές Αστυνομίας - Πότε θα εγγραφούν οι επιτυχόντες στις οικείες σχολές

Posted by DEKA on Τετάρτη, Νοεμβρίου 23, 2016

Διάταξη για τους υποψηφίους των Σχολών της Αστυνομίας που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το Μάιο κατατέθηκε, προς ψήφιση,  το Σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίζεται την άλλη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η διάταξη προβλέπει ότι οι επιτυχόντες θα εγγραφούν κανονικά στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 μαζί με τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών του σχολικού έτους 2015-16.

Η διάταξη
Ειδικότερα η διάταξη, προς ψήφιση, έχει ως εξής:
Στην παράγραφο 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθεται περίπτωση δ), ως εξής :
«δ) Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.»

 Η Αιτιολογική έκθεση
Η αιτιολογική έκθεση, έχει ως εξής:
Ο αριθμός των ατόμων προς πρόσληψη που έχει υπολογισθεί για τις παραγωγικές Σχολές του  πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το ακαδημαϊκό  έτος 2016-2017 ανέρχεται στα 580 άτομα, δηλ 290 επιτυχόντες κατά το σχολικό έτος 2013-2014, 290 επιτυχόντες κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμα Πρόγραμμα).
Κατά το έτος 2016 με απόφαση της  Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίθηκε η πρόσληψη 133 ατόμων (93  Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και 40 Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων) στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, χωρίς ο εν λόγω αριθμός να έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016, καθόσον η πρόσληψη του, μέσω του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, προκύπτει με νεώτερη  ρύθμιση, η οποία δεν ήταν γνωστή στη Υπηρεσία μας κατά το χρόνο προγραμματισμού των προσλήψεων έτους 2016.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μη γίνει υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων για το έτος 2016 με βάση την αναλογία 1 προς 5, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της εν λόγω ρύθμισης.


Άλλωστε οι ανάγκες των προαναφερόμενων Σχολών θα καλυφθούν με την εγγραφή και φοίτηση  των 580  ατόμων, όπως προαναφέρθηκε.