Τον Ιανουάριο η καταβολή των πενθημέρων

Posted by DEKA on Δευτέρα, Δεκεμβρίου 19, 2016


Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

 Παρά το γεγονός ότι είχαμε εγκαίρως επισημάνει το οικονομικό έλλειμμα για την κανονική πληρωμή των 5νθημέρων, ενημερωθήκαμε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ότι τα σχετικά κονδύλια θα καταβληθούν τα μεν για τα 5νθήμερα του Νοεμβρίου την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2017, τα δε για τα 5νθήμερα του Δεκεμβρίου κανονικά, τον ίδιο μήνα (μισθοδοσία Φεβρουαρίου).


 Η αρρυθμία αποδίδεται στη μη έγκαιρη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2016 και την έναρξη του οικονοµικού έτους 2017, προκειµένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και οµαλή µεταφορά των νέων αρµοδιοτήτων στις οικονοµικές υπηρεσίες των φορέων.


 Η ρύθμιση αυτή γίνεται με την ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα με το άρθρο 95 παρ. 2, το οποίο συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το βράδυ.Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

19 12 2016
Categories: