Λειτουργία Παιδικών Εξοχών της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη θερινή περίοδο 2017 - Όλες οι προϋποθέσεις για τις δηλώσεις συμμετοχής παιδιών και αποσπασμένων Αστυνομικών

Posted by DEKA on Παρασκευή, Ιανουαρίου 20, 2017

Σύμφωνα με διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.αποφασίστηκε η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ. για την ερχόμενη θερινή περίοδο 2017 και περιλαμβάνει την Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού του Σώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) καθώς και την Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του προσωπικού του Σώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).
Ειδικότερα, για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., κατά την περίοδο όπου θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά παιδιά του προσωπικού. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ.

Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης Αττικής, θα φιλοξενηθούν παιδιά από όλη την Ελλάδα, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, (αστυνομικού και πολιτικού, εν ενεργεία εν αποστρατεία, συνοριακών φυλάκων ειδικών φρουρών), σε (3) τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών η κάθε μία, ως εξής:
(1) Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 25-06-2016
ημέρα Κυριακή έως την 09-07-2016 ημέρα Κυριακή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 7 έως 10 ετών, που έχουν γεννηθεί τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 ( Διευκρινίζεται ότι, δεν θα παρέχεται η δυνατότητα στα αδέλφια διαφορετικού φύλου, να διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα ).
(2) Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 14-7-2016
ημέρα Παρασκευή έως την 28-7-2016 ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 11 έως 16 ετών που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 έως και 2006.
(3) Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από την 02-8-2016
ημέρα Τετάρτη και λήγει την 16-8-2016 ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτάπαιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 11 έως 16 ετών που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 έως και 2006.

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια) θα φιλοξενούνται σε χωριστά κτιριακά συγκροτήματα, κατά φύλο, με χωριστούς κοιτώνες και θα έχουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής.
Ειδικότερα, η κατανομή των κατασκηνωτών τη Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο, σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων φιλοξενίας, για μία εκ των δύο προαναφερομένων περιόδων, θα πραγματοποιηθεί με βάση αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια (οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, πολύτεκνες – τρίτεκνες – μονογονεϊκές οικογένειες, επαγγελματική ιδιότητα – κατάσταση αμφοτέρων γονέων κ.λπ.).

Στη Β’ και Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟ δύναται να φιλοξενηθούν επιπρόσθετα και παιδιά της Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (γεν. τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 ), εφόσον στις αντίστοιχες περιόδους έχουν εγγραφεί τα αδέλφια τους, τα οποία όμως θα διαμένουν σε ξεχωριστούς κοιτώνες και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε κλίνες. Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει: α) να υποβάλουν σχετική αίτηση φιλοξενία ς , β)να συμπληρώσουν το Δελτίο Κατασκηνωτή ,
Το εν ενεργεία προσωπικό να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες που υπηρετεί, ενώ το εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και την 20-3-2017.

Η υποδοχή και η παραλαβή των φιλοξενουμένων παιδιών στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 25/06, 14/07 και 02/08/2017, αντίστοιχα, (καταγραφή κατασκηνωτών, συγκρότηση ομάδων, καθορισμός κοιτώνων, κ.λπ.), από ώρες 08:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 20:00.
Κατά την πρώτη ημέρα άφιξης και παραλαβής των κατασκηνωτών κάθε παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του: α) το βιβλιάριο νοσηλείας, καθώς και το βιβλιάριο υγείας όπου εμφαίνονται τα εμβόλια, β) πρόσφατο πιστοποιητικό - βεβαίωση υγείας από Παιδίατρο , στο οποίο να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα (κολύμβηση, αθλοπαιδιές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ.), καθώς και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.) γ) τα ατομικά είδη κατασκηνωτή 


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ-ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ)

Για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή ικανού αριθμού στελεχών. Ως Στελέχη (Κοινοτάρχες - Ομαδάρχες) θα ορισθούν παιδιά προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά.
Ως Ομαδάρχες κατά την πρώτη περίοδο θα ορισθούν μόνο κορίτσια, ηλικίας από 16 ετών και άνω , ενώ για τη δεύτερη και τρίτη περίοδο ηλικίας, από 18 ετών και άνω , του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας, ανά κοινότητα.
Οι Κοινοτάρχες σε όλες τις περιόδους θα είναι υποχρεωτικώς ηλικίας από 18 και άνω, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας, ανά κοινότητα.
Η επιλογή των στελεχών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή , από την οποία θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων:
α)
Ο τίτλος σπουδών ή η φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ιδιαιτέρως σχετικά με την Παιδαγωγική (Εκπαιδευτικού – Γυμναστού - Κοινωνικού Λειτουργού - Βρεφονηπιοκόμου κ.λπ.).
β)
Η προηγούμενη εμπειρία ως στέλεχος στις Παιδικές Εξοχές, η συμπεριφορά και η επιτυχής εκτέλεση των καθηκόντων του.

Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους, ως Στελέχη , στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι δε εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και 20-3-2017 , σχετική αίτηση, σύμφωνα με το και πρόσφατο πιστοποιητικό καλής υγείας . Επισημαίνεται ότι τα παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών , που επιθυμούν να ορισθούν ως στελέχη, δύνανται να υποβάλουν απευθείας οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους. 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΓια την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Εξοχών απαιτείται η στελέχωσή τους με τον ανάλογο αριθμό προσωπικού, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό, για την ασφαλή διαμονή των παιδιών , θα αποσπασθεί και για τις τρεις (3) Κατασκηνωτικές Περιόδους και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 23/06/2017 έως 18/08/2017 το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που εμφαίνεται κατωτέρω, κατά αντικείμενο απασχόλησης, συνολικά (46) άτομα:
α) Ένας (1) Αστυν. Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α΄ ή Αστυνόμος Β΄, ως βοηθός Αρχηγού .
β) Τέσσερις (4) γυναίκες έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου ή Π.Υ. ως Υπαρχηγοί , για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.
γ)
Τέσσερις (4) άνδρες έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου ή Π.Υ. ως Υπαρχηγοί , για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.
δ) Δύο (2) Ανθυπαστυνόμοι ή Υπαστυνόμοι
ως υπεύθυνοι βάρδιας Μαγειρείου – Εστιατόριου .
ε) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., που γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική τέχνη,
ως μάγειρες , και κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
στ) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., που να γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη,
ως βοηθοί μάγειρα, και να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία.

ζ) Έξι (6) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό εστιατορίου . η) Ένας (1) άτομο έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως επικεφαλής της ασφάλειας, της πυρασφάλειας και του ευπρεπισμού των χώρων.
θ) Οκτώ (8) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό της ασφάλειας, της πυρασφάλειας και του ευπρεπισμού των χώρων.
ι) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως αποθηκάριος .ια) Τρία (3) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό Κυλικείου .
ιβ) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου,
ως Τεχνολόγοι Τροφίμων , κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών. ιγ) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ηλεκτρολόγος, κάτοχος αδείας Υ/Σ κατηγορίας ΣΤ΄. ιδ)Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ηλεκτρονικός , κάτοχος σχετικού τίτλου σπυδών. ιε) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως υδραυλικός , κάτοχος τίτλου σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή με ανάλογη εμπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. ιστ) Τρία (3) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως οδηγοί , κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης, για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγών - ασθενοφόρου – λεωφορείων κ.λπ.).ιζ) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως Ναυαγοσώστες , οι οποίοι να κατέχουν ανάλογο δίπλωμα.ιη) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως γυμναστές , για την απασχόληση των παιδιών με αθλοπαιδιές και λοιπές δραστηριότητες, κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους μέχρι 31-03-2017 .
Επισημαίνεται ότι, όσοι από το προσωπικό υποβάλλουν αίτηση με ειδικότητες, μάγειρα, ναυαγοσώστη, γυμναστή και τεχνολόγου τροφίμων θα πρέπει απαραίτητα, να συνυποβάλουν και αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος - τίτλου σπουδών, αντίστοιχο με την ειδικότητά τους.