Ξεπαγώνει η καθαριότητα Αστυνομικών Τμημάτων Αθήνας και Υπηρεσιών Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.

Posted by DEKA on Πέμπτη, Ιανουαρίου 26, 2017 Ξεκίνησε η διαδικασία διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών. Ο χρόνος ισχύος της παροχής υπηρεσιών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζεται η Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2017.

 Επίσης διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την τρίμηνη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 

  Ως Δ.Ε.Κ.Α. απο την αρχή του προβλήματος επιμένουμε στην άμεση και μόνιμη επίλυση του, για τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας του Αστυνομικού και για ένα υγιές περιβάλλον των Υπηρεσιών προς αποφυγή μολύνσεων Αστυνομικών και πολιτών.