Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη στον Αερολιμένα Αθηνών

Posted by DEKA on Τετάρτη, Μαρτίου 01, 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σήμερα αντιπροσωπεία της Α.ΚΙ.Δ.Α. και της Δ.Ε.Κ.Α. αποτελούμενη από τους ΚΟΚΚΑΛΗ Χρήστο, ΒΑΓΕΝΑ Σοφία, ΚΑΣΙΜΑΤΗ Δημήτριο και ΠΑΠΠΑ Γεώργιο, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν. Εκεί συναντηθήκαμε με τον διευθυντή της Διεύθυνσης, κ. Ταξίαρχο ΣΔΟΥΚΟ Μιχαηλ και μέρος του προσωπικού.

 Το κύριο πρόβλημα που μας εκτέθηκε είναι η έλλειψη προσωπικού. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, μια εκ των σημαντικότερων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, διαθέτει σήμερα, εν έτη 2017, την ίδια παρούσα δύναμη, που διέθετε και το έτος 2014, με την βασική διάφορα όμως ότι η επιβατική κίνηση φέτος υπολογίζεται στα 22 εκατομμύρια επιβατών (βάσει των κρατήσεων και την τάση από το προηγούμενο έτος), ενώ το 2014 η επιβατική κίνηση ήταν 15 εκατομμύρια επιβατών. Επιπλέον, επίκειται η λειτουργία νέου τερματικού σταθμού ο οποίος θα εξυπηρετεί πτήσεις εκτός Schengen , με την συνεπαγόμενη αύξηση των αναγκών ασφαλείας. Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Αερολιμένα δεν ενισχύθηκε ούτε με δόκιμους Αστυφύλακες, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει μικρή ανάσα στο ζήτημα της δύναμης, και έτσι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Διευθυντή της, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε προσωπικό, μόνο με τους αυτή τη στιγμή υπηρετούντες. Δεδομένων των παγκόσμιων συνθηκών ασφαλείας, η Διεύθυνση του Αερολιμένα Αθηνών χρήζει επιτακτικά ενίσχυσης, καθόσον επίσης εκ του ρόλου της, έχει επωμιστεί όχι μόνο την ασφάλεια των επιβατών άλλα και την διαφύλαξη της τουριστικής εικόνας της χώρας. 

 Επίσης, μας επισημάνθηκε η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, άλλα και το θέμα της καθαριότητας. 

 Θετική εξέλιξη αποτελεί η δωρεά από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) (4) τεσσάρων σύγχρονων οχημάτων τύπου τζιπ, καθώς και (100) εκατό αλεξίσφαιρων γιλέκων, πλην όμως για τα οχήματα, όπως προαναφέραμε, λείπει το προσωπικό που θα τα επανδρώσει. 

  Πολιτική και φυσική ηγεσία πρέπει να δραστηριοποιηθούν έντονα για την επίλυση των προβλημάτων της Διεύθυνσης Αερολιμένα, και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν απο μέρους μας οι ανάλογες προσπάθειες. 
 
Η γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α. και Α.ΚΙ.Δ.Α.