Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Posted by DEKA on Τετάρτη, Απριλίου 26, 2017Η Ομοσπονδία μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 500/14/9α από 31-03-2017 εγγράφου της σας επισυνάπτει το υπ΄ αρίθμ. (0)43659_17 από 13-04-2017 σχετικό με το αντικείμενο του θέματος έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
500-14-9g1
500-14-9g2