Δημιουργείται Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο για αντιμετώπιση Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών και Εκρηκτικών περιστατικών

Posted by DEKA on Τετάρτη, Μαΐου 17, 2017


Τα θεμέλια για τη δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, πυρηνικών και εκρηκτικών (Χ.Β.Ρ.Π.-Ε.) περιστατικών, θέτει η Προγραμματική Σύμβαση, που υπογράφηκε την  Δευτέρα 15 Μαΐου, μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Αποτελεί το πρώτο κέντρο ειδικής εκπαίδευσης για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση (Χ.Β.Ρ.Π.-Ε.) περιστατικών στη χώρα μας και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από συμβάντα τέτοιας μορφής.
Το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας.
Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου αναλαμβάνει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), με τελικό αποδεκτή το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εκτός των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα καλύψει και τις ανάγκες Υπηρεσιών και Φορέων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που εμπλέκονται στην ανταπόκριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών.
Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να προσδώσει στη χώρα μας προστιθέμενα οφέλη, καθώς προβλέπεται να εξελιχτεί σε πρότυπο κέντρο αναφοράς για τη Ν.Α. Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε ενδιαφερομένους Φορείς και Οργανισμούς του εξωτερικού.
Πιο αναλυτικά το Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο θα παρέχει:
  • βασική και συντηρητική θεωρητική εκπαίδευση, με δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας,
  • πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο με χρήση ειδικού εξοπλισμού,
  • εκπαίδευση - προσομοίωση με τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και
  • ασκήσεις προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών, με χρήση πλήρους υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη δοκιμή διαδικασιών.
Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, στο Μαρκόπουλο Αττικής και θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας εκπαιδευομένων.
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου υπολογίζεται  στο ποσό των (430.000) ευρώ, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται σε ποσοστό 75% και της εθνικής σε 25%.
Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση τέτοιας μορφής περιστατικών και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

πηγή: www.policenet.gr