Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές - Τα βασικότερα στοιχεία της προκήρυξης που αφορούν την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων

Posted by DEKA on Πέμπτη, Ιουνίου 08, 2017
 
 
Για άλλη μια χρονιά, εκατοντάδες παιδιών που δίνουν πανελλήνιες Εξετάσεις θα επιλέξουν τις αστυνομικές σχολές για να σπουδάσουν.Στο άρθρο που ακολουθεί, συγκεντρώσαμε  τα βασικότερα  στοιχεία της προκήρυξης που αφορούν την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων. 
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης ΑΘΗΝΩΝ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του.
 
Προσοχή οι υποψήφιοι θα εξεταστούν μόνο απο τους ιατρούς της ειδικότητας που αναγράφονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασεις σύμφωνα με το Π.Δ 11 /2014.
 
Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού. Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.Επιπλέον, η ψυχιατρική εξέταση των κοινών υποψηφίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, δύναται να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:σχολη αξιωματικων
 
     Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα. 
 
      Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά. Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.
 
Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, το ατομικό δελτίο υποψηφίου/ας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα. Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
 
Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Κατάταξης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα προσκομίζονται από εσένα προσωπικά στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και την ημερομηνία εξέτασης.
 
Έστω υπόψη ότι εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Κατάταξης, σοβαρές ενδείξεις αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες ιατρούς, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο.
 
Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες (ψυχοτεχνικές εξετάσεις ,υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες). Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας.
 
Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να μεταβείς, χωρίς καμία ειδοποίηση, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των Επιτροπών. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr  ενώ θα υπάρχει σχετική ενημέρωση και  στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών  www.kiath.gr.
 
Εάν είσαι υποψήφιος/α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο.
 
 
σχολη αστυφυλακων
Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Στρατιωτικών Σχολών, Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων) κλπ., δεν υποχρεούσαι να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις. Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδικαίως Ικανός/ή και για τις Αστυνομικές Σχολές.
 
Τη βεβαίωση, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή τη Στρατιωτική Σχολή (πρωτότυπη και όχι φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την προσκομίσεις εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση, (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο ίδιος), γιατί η μη προσκόμισή της εγκαίρως θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/α για τις Αστυνομικές Σχολές.
 
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα.
 
Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, για να την υποβάλεις για την εισαγωγή σου στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να το δηλώσεις με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
 
Με δική σου ευθύνη θα προσέλθεις μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστείς και θα ζητήσεις τη σχετική βεβαίωση.
 
ØΜελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και τον ενδεικτικό πίνακα κυριότερων νοσημάτων και σωματικών ατελειών που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές.
 O Πλήρης πίνακας των κυριότερων νοσημάτων και σωματικών ατελιών που αποκλείουν τους/τις υποψηφιους/ες απο τις αστυνομικές σχολές εμπεριέχεται στο Π.Δ. 11/2014 (Α-17) ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.400/454/380172/Σ.932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β - 3513 29-12-2014)1.(πατήστε ΕΔΩ για να το διαβάσετε)
 
Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον αρμόδιο Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σου που κατέθεσες τα δικαιολογητικά σου.
 
Οι υποψήφιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι δικαιoύχοι περίθαλψης του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών (πατήστε εδώ ) δύνανται να εξετάζονται και να συμπληρώνουν το δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στην υπηρεσία μας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης (πατήστε εδώ ). Απαραίτητη είναι στο τέλος των εξετάσεων η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των ιατρών, επι του δελτίου υγειονομικής εξέτασης,  απο τον Προιστάμενο διοικητικού.
 
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr  ή πατήστε (εδώ) για την προκήρυξη.
 
Επιπλέον, για τυχόν απορίες σας σε θέματα υγειονομικής φύσεως δύνασθε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την υπηρεσία μας πατώντας (εδώ) ή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα  210 3482346 (γραμματεία) , 210 3482333(υπαξιωματικός υπηρεσίας).
 
Πηγή:  www.kiath.gr