ΔΙΑΤΑΓΗ - ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Posted by DEKA on Δευτέρα, Νοεμβρίου 06, 2017

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΑΣΥΑ:

Προς μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε γνώση της υπ’αρίθμ. 2000/17/2219690 από 3-11-2017 Διαταγής της Γ.Α.Δ.Α. / Τ.Γ.Α.  Π.Σ.Ε.Α. προς τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, η οποία «υπενθυμίζει» τη σημασία που αποδίδει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία στην απαρέγκλιτη τήρηση όλων των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στα Αστυνομικά κρατητήρια κατόπιν των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τις συνθήκες κράτησης.

Ειδικότερα, εκτός των άλλων υποχρεώσεων αναφέρονται στην τακτική απολύμανση των κρατητηρίων, στη σχολαστική καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων κράτησης, στον υγειονομικό έλεγχο, την αποκατάσταση των φθορών κ.α. για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης τόσο των κρατουμένων όσο και του αστυνομικού προσωπικού. 

Η Ένωσή μας για ακόμη μία φορά καταγγέλλει την παντελή έλλειψη μέριμνας της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για την εξασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα αστυνομικά κρατητήρια και τις αστυνομικές υπηρεσίες γενικότερα, καθώς δεν υφίστανται συνεργεία καθαρισμού τα τελευταία δύο χρόνια, με εξαίρεση λιγοστούς μήνες και η καθαριότητα των χώρων επαφίεται στο φιλότιμο και την «τσέπη» των εργαζόμενων Αστυνομικών. 

Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί από τη Ένωσή μας, τόσο με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Γ.Α.Δ.Α. όσο και με συνεχείς καταγγελίες στους επόπτες υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής. Οι σχετικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων έχουν αποσταλεί στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία και έχουν γίνει ειδικά ρεπορτάζ από τα Μ.Μ.Ε. που αποδεικνύουν τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στις αστυνομικές υπηρεσίες λόγω έλλειψης συνεργείων καθαρισμού. 

Τέλος, όπως μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, όπου στεγάζονται αστυνομικά κρατητήρια, τα αιτήματα των Υπηρεσιών για έγκριση δαπανών που αφορούν την προμήθεια ειδών καθαριότητας καθώς και αιτήματα αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών φθορών, ΔΕΝ εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης τόσο των κρατουμένων όσο και του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στους ίδιους χώρους και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής φύλαξη των κρατουμένων. 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει το «θέατρο του παραλόγου» και οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους από το να εκδίδουν διαταγές τήρησης των υποχρεώσεων από το κατώτερο προσωπικό όταν την ίδια στιγμή δεν τηρούν οι ίδιοι τις δικές τους υποχρεώσεις και τις μετακυλύουν στους Διοικητές και το Αστυνομικό Προσωπικό των Υπηρεσιών.