Ενημέρωση για το νέο μισθολόγιο απο την ΕΑΣΥΑ

Posted by DEKA on Κυριακή, Δεκεμβρίου 31, 2017 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
       Με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων που νομοθετήθηκε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και χωρίς δημόσια διαβούλευση, τον Μάιο του 2017, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της Ένωσής μας, για μειώσεις στις τακτικές αποδοχές για την πλειοψηφία των αστυνομικών, ιδίως των χαμηλόβαθμων, μετά και την πολλαπλή μείωση που έχουν υποστεί οι μισθοί μας τα τελευταία χρόνια.

       Το συνδικαλιστικό κίνημα από την ημέρα κατάθεσης του μισθολογίου επισήμανε τις στρεβλώσεις και αδικίες που υπάρχουν εις βάρος του αστυνομικού προσωπικού, πράγμα που τελικά επιβεβαιώθηκε παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων πως δεν θα υπάρχουν μειώσεις μισθών.
       Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα προβλήματα που προέκυψαν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, επισκέφτηκε τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / ΑΕΑ και το ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου υπήρξε συνάντηση με τον προϊστάμενο του τμήματος Μισθολογίου της εν λόγω Διεύθυνσης, Α/Α' Μπουλούκο  Φώτιο και την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο Χαρώνη Παναγιώτα και ενημερώθηκε διεξοδικά για τα νέα δεδομένα και τον τρόπο που θα διορθωθούν τα λάθη που υπήρξαν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
Επιγραμματικά σας αναφέρουμε τι ειπώθηκε στις προαναφερόμενες συναντήσεις:
Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α.
1. Τα λάθη στα σημειώματα αποδοχών εντοπίζονται μέχρι στιγμής στην υπαγωγή συναδέλφων σε λάθος κλιμάκια λόγω της προϋπηρεσίας τους ή της θητείας τους στον στρατό και οι χρόνοι αυτοί δεν ελήφθησαν σε ορισμένους υπόψη από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, η οποία τηρεί σχετικά αρχεία και είναι αρμόδια για την υπαγωγή του κάθε αστυνομικού στο αντίστοιχο κλιμάκιο. Καλό είναι όσοι συνάδελφοι έχουν προϋπηρεσία ή στρατό, αφού ελέγξουν πρώτα με προσοχή τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της μισθοδοσίας τους, σε σχέση με το νόμο 4472/2017 και διαπιστώσουν ότι έχουν υπαχθεί σε λάθος κλιμάκιο, να το δηλώσουν στην Υπηρεσία τους.
2. Για να ελέγξουμε τη μετάβασή μας από το παλιό στο νέο μισθολόγιο συγκρίνουμε το σημείωμα αποδοχών του Δεκεμβρίου 2016 με το σημείωμα του Ιανουαρίου 2018 που εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ατομική μας κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας κτλ) του Ιανουαρίου 2017 αφού ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2017.
3. Σύμφωνα  με τις διατάξεις  των ν.4488/2017 και ν.4472/2017, τα πενθήμερα και νυχτερινά απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία οπότε στις προσεχείς μισθοδοσίες οι νέοι ασφαλισμένοι θα έχουν μειωμένες κρατήσεις. Εξυπακούεται ότι, οι κρατήσεις που διενεργήθηκαν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την 01/01/2017 έως την τρέχουσα μισθοδοσία θα επιστραφούν σε προσεχείς μισθοδοσίες.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού έχει ήδη ζητήσει από τις Διευθύνσεις των νομών που δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου ύψους 100 ευρώ, τα στοιχεία των συναδέλφων που ενίσχυσαν τις Υπηρεσίες τους από 01/01/2017, προκειμένου στις προσεχείς μισθοδοσίες να καταβληθεί το ανάλογο ποσό σε κάθε δικαιούχο. Ζητήσαμε την κατά το δυνατό επίσπευση της διαδικασίας.
5. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 υπάρχει μια νέα επιβάρυνση στον φόρο που παρακρατείται από όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, η οποία έχει να κάνει με τη κατάργηση της ελάφρυνσης – έκπτωσης του 1,50% που ίσχυε μέχρι 31/12/2017, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017 (καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.4172/2013).
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
6. Στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 δεν εφαρμόστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου η εφαρμογή της νέας απόφασης που πήρε ομόφωνα το Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σχετικά με τα νέα μειωμένα ποσοστά κρατήσεων. Οι προαναφερόμενες κρατήσεις καθώς και των προηγούμενων μηνών του 2017 θα  επιφέρουν μειώσεις στα ποσοστά των κρατήσεων για τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα συμψηφιστούν στην επόμενη μισθοδοσία μιας. Επισημαίνεται ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 29/12/2017.
7. Έχει υποβληθεί πρόταση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προς την ΓΔΟΕΣ προκειμένου οι επιπλέον αναδρομικές κρατήσεις, εφόσον υπάρχουν, να κρατηθούν σε δόσεις ως εξής: έως 100 ευρώ σε 10 δόσεις, από 101 έως 300 ευρώ σε 20 δόσεις και από 301 ευρώ κ πάνω σε 36 δόσεις.
8. Σε επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα αποφασιστεί η έγκριση των εκκρεμών αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στον  Τομέα Πρόνοιας της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και αφορούν το έτος 2015 και έπειτα. Η χορήγηση αυτή θα γίνει μετά από την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, ενώ θα αρχίσει να εξετάζει και τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι για οικονομική ενίσχυση και αφορούν το έτος 2018.
9. Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων  Κ.Υ.Υ.Α.Π.
Από  15-1-2018 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το  ηλεκτρονικό σφραγιδάκι  και από  1-2-2018 ολοκληρωτικά στους νομούς Αττικής, Πειραιά , Αχαΐας και Ηρακλείου όπου ήδη έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις με τους αντίστοιχους Φαρμακευτικούς Συλλόγους . Στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται  να υπογραφούν  αντίστοιχες  συμβάσεις και  με άλλους  Φαρμακευτικούς  Συλλόγους.  Με αυτόν τον τρόπο  επιτυγχάνεται η  ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του  Κ.Υ.Υ.Α.Π.
     Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
     Το μισθολόγιο που ψήφισε και εφάρμοσε η Κυβέρνηση είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν λαμβάνει υπόψη του τις αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για την επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012 και συνεχίζει να ενισχύει την πολιτική λιτότητας και περικοπών που ισχύει τα τελευταία μνημονιακά έτη, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τους μισθούς των εργαζόμενων αστυνομικών και ειδικά του χαμηλόβαθμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
     Η Ένωση Αθηνών παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα γύρω από όλα τα θέματα που μας αφορούν, παρεμβαίνει και ήδη επεξεργάζεται προτάσεις προς την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που θεωρούμε ότι έχουν προκληθεί από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου. 
     Για το Δ.Σ.
 - Ο -                       -Ο-
Πρόεδρος             Γεν. Γραμματέας                           
ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης      ΡΗΓΑΣ Νικόλαος