Προσδιορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΕΑΣΥΑ.

Posted by DEKA on Τρίτη, Ιουνίου 19, 2018

 

 

 

Αθήνα,  15-6-2018       

Αρ. Πρωτ.: 084              

Προς:

 

Κοιν.:

Υπηρεσίες Αθηνών

 

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του σήμερα Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, αποφάσισε τον προσδιορισμό της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.

Συγκεκριμένα αποφάσισε τον προσδιορισμό των Συνελεύσεων σύμφωνα με το καταστατικό όπως αναγράφονται παρακάτω:

Γενική Συνέλευση την 18-6-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Χίου 8, Καισαριανή). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 20-6-2018 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία  Γενικής Συνέλευσης η Παρασκευή 22 Ιουνίου και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο (αίθουσα συγκεντρώσεων Δ.Α.Ε.)  με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού.  
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού.

       Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,

Οφείλουμε όλοι να είμαστε στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας η οποία αποτελεί το κυρίαρχο συνδικαλιστικό όργανο, διότι πρέπει με την παρουσία κάθε συναδέλφου, την σκέψη του, τις προτάσεις του αλλά και την κριτική του, να προκύψουν οι νέοι μας στόχοι. Οι εποχές είναι δύσκολες, απαιτούν εγρήγορση, δράση και συμμετοχή, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ένωσής μας και του συνδικαλιστικού μας κινήματος γενικότερα.

Για το Δ.Σ.

                     - Ο -                                                                                   - Ο -

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας

                                            

        ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                      ΡΗΓΑΣ Νικόλαος