Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτησης του πολίτη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Σώματος

Posted by DEKA on Παρασκευή, Ιουνίου 22, 2018

 

Την 8-6-2018 εκδόθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών/Α.Ε.Α. η υπ΄αριθμ. 1024/18/1155480 διαταγή με θέμα "Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτησης του πολίτη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Σώματος". Με την ανωτέρω διαταγή, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκκινεί διαδικασία διαβούλευσης με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την αναπροσαρμογή διοικητικών και γραφειοκρατικών ενεργειών από το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης ευθύνης κ.λπ.
          Η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών (Δ.Ε.Κ.Α)  χαιρετίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αφού για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους αστυνομικούς να κάνουν αιτιολογημένες προτάσεις αλλαγής ή διευκόλυνσης διαδικασιών σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα και περιβάλλον. Σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε ότι, οι σχετικές προτάσεις δύναται να υποβληθούν από στελέχη που βρίσκονται στο πραγματικό πεδίο και καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα και αγκυλώσεις που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση της αστυνομίας.
          Ελπίζουμε, η σχετική εισήγηση στην Ηγεσία του Σώματος  για την λήψη αποφάσεων, να κατατείνει στην απλοποίηση των διοικητικών  διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει αναίτια πολίτες και αστυνομικούς, έτσι ώστε να διευκολυνθεί στην αποστολή του σώμα.

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΔΕΚΑ, μέσω των  Α'/βάθμιων Ενώσεων και της ΠΟΑΣΥ θα καταθέσει προτάσεις και θα κινήσει το συνδικαλιστικό διάλογο.
                   

 

 

Για την Δ.Ε.Κ.Α

Η Εκτελεστική Γραμματεία