Δ/νση Ασφάλειας - Διάθεση σε διπλή νυχτερινή υπηρεσία - Καθηκοντολόγιο

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιουνίου 25, 2018

 

Αθήνα,   25-6-2018  

Προς:

 

 

Κοιν.:

- Διοικητή Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Υποστράτηγο κ .ΨΩΜΑ Γεώργιο

 

- Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

Υποστράτηγο κ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο

- Π.Ο.ΑΣ.Υ.

- Αστυνομικές Υπηρεσίες Αρμοδιότητάς μας

Θέμα: «Διάθεση σε εκτέλεση διπλής νυχτερινής υπηρεσίας – Καθηκοντολόγιο»       

       Στρατηγέ,

      Είναι θλιβερό εν έτη 2018 να επανερχόμαστε για ζητήματα καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων τα οποία έχουν επιλυθεί προ πολλού με τον πλέον επίσημο τρόπο τόσο με Π.Δ. όσο και με διευκρινιστικές Διαταγές του Αρχηγείου που έχουμε στη διάθεσή μας.

     Συγκεκριμένα με το υπ' αριθ. 2596/18/1263026 από 22/06/2018 έγγραφό της, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, διατάσσει τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της να ενισχύσουν την Υ.Κ.Α. για φύλαξη ξενοδοχείου όπου θα διαμείνει επίσημο πρόσωπο και αναγράφεται ότι οι αστυνομικοί που θα εκτελέσουν υπηρεσία την 24/06/2018  κατά το ωράριο 23.00 – 07.00, θα εκτελέσουν το ίδιο ωράριο και την 25/06/2018!!! Επίσης όσοι εκτελέσουν υπηρεσία την 27/06/2018 κατά το ωράριο 22.00 – 06.00 θα εργαστούν το ίδιο ωράριο και την  28/06/2018!!!

      Μέχρι σήμερα έφθαναν στις Ενώσεις μας καταγγελίες για μεμονωμένες περιπτώσεις Διοικητών Τμημάτων για παράτυπη διάθεση συναδέλφων σε συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες. Είναι πρωτόγνωρο όμως κάτι τέτοιο να αναγράφεται σε υπηρεσιακή Διαταγή επιπέδου Διεύθυνσης, που έρχεται σε αντίθεση με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας, σχετικών διευκρινιστικών Διαταγών του Αρχηγείου και κατά συνέπεια του Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», που αναφέρουν ξεκάθαρα ότι δε δύναται η ώρα λήξης και έναρξης νέας υπηρεσίας να περιλαμβάνονται στην ίδια ημερολογιακά ημέρα.

      Επίσης είναι απαράδεκτο οι φωστήρες – συντάκτες της ανωτέρω Διαταγής να αφομοιώνουν στην ίδια στήλη για εκτέλεση υπηρεσίας, τους βαθμούς από τον Ανθυπαστυνόμο έως και τον Ειδικό Φρουρό ώστε να εκτελέσουν τα ίδια καθήκοντα.

     Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τα μέλη των Ενώσεών μας ενάντια στις πρακτικές της Διοίκησης που καταπατούν δικαιώματα θεσμικά κατοχυρωμένα.

      Θεωρούμε απαράδεκτο την ίδια στιγμή που οι Ενώσεις και η Ομοσπονδία μας προσπαθούν να επιλύσουν χρόνια θεσμικά ζητήματα και η Φυσική μας Ηγεσία στέκεται αρωγός σε δίκαια αιτήματά μας, υπηρεσιακοί παράγοντες με παράτυπες Διαταγές να προκαλούν τη δυσαρέσκεια των εργαζόμενων, υπό αντίξοες συνθήκες, αστυνομικών.

                                                                                     Για τα Δ.Σ.

               - Ο -                                             - Ο -                                     - Ο -                                            - Ο -

                 Πρόεδρος             Γεν. Γραμματέας                  Πρόεδρος                                             Γεν. Γραμματέας
                  Αθηνών                  Αθηνών                        Β/Α Αττικής                                               Β/Α Αττικής

          ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης           ΡΗΓΑΣ Νικόλαος              ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κων/νος            ΜΑΝΙΑΤΗΣ Παντελής

 

                 - Ο -                                          - Ο -                                        - Ο -                                             - Η -

     Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας                              Πρόεδρος                                    Γεν. Γραμματέας
  Δυτικής Αττικής                    Δυτικής Αττικής                              Πειραιά                                         Πειραιά

   ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος            ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Χρήστος            ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων                 ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ